Mục đích nghiên cứu là tập hợp và hệ thống lại một số kiến thức cơ bản của liên phân số. Đồng thời vận dụng kiến thức này vào nghiên cứu phương trình Pell có đặc điểm gì? Phương pháp giải và ứng dụng của nó trong Số học? Xây dựng hệ thống ví dụ nhằm bổ sung làm sáng tỏ phần lý thuyết và các bài tập giúp người đọc hiểu sâu hơn. Đồng thời đưa ra một số ứng dụng của nó trong Số học. Chương I. Kiến thức chuẩn bị . 3 I.1. Bổ đề 1 3 I.2. Bổ đề 2 3 I.3. Biểu diễn liên phân số của [IMG]file:///C:/DOCUME~1/Admin/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif[/IMG] . 4 I.4. Bổ đề 3 5 I.5. Bổ đề 4 6 I.6. Bổ đề 5 7 I.7. Bổ đề 6 8 Chương II. Các dạng phương trình Pell và một số phương pháp giải 11 II.1. Định nghĩa 11 II.2. Các định lý . 11 II.2.1. Dạng 1 11 II.2.2. Dạng 2 19 II.2.3. Dạng 3 29 Chương III. Bài tập . 35 Chương IV. Một vài ứng dụng 82 II.4.1. Ứng dụng 1.Tìm số chính phương . 82 II.4.2. Ứng dụng 2. Xấp xỉ hữu tỉ của [IMG]file:///C:/DOCUME~1/Admin/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif[/IMG] 82 II.4.3. Ứng dụng 3. Những số đa giác . 83 II.4.3.1. Số tam giác và hình vuông . 83 II.4.3.2. Số hình vuông và ngũ giác . 84 II.4.4. Ứng dụng 4. Tổng của những số nguyên liên tiếp nhau . 84 II.4.4.1. Bài toán 1 84 II.4.4.2. Bài toán 2 85 II.4.4.3. Bài toán 3 86 II.4.5. Ứng dụng 5. Tam giác Phytago 86 II.4.5.1. Với những cạnh bên là các số nguyên liên tiếp . 87 II.4.5.2. Với cạnh bên và cạnh huyền là các số nguyên liên tiếp 87 II.4.6. Ứng dụng 6. Tam giác Hêrông 88 Phần kết luận 89

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY