Phương pháp nghiên cứu kinh doanh

Phần 1: Giới thiệu Vai trò của nghiên cứu kinh doanh và luận án tốt nghiệp của sinh viên Tổng quan về qui trình nghiên cứu Phần 2: Khởi đầu qui trình nghiên cứu Xác định vấn đề và cách lập đề nghị nghiên cứu Nghiên cứu khám phá và phân tích định tính. Phần 3: Thiết kế nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu dữ liệu thứ cấp Phương pháp nghiên cứu điều tra Phương pháp nghiên cứu quan sát Lựa chọn thiết kế nghiên cứu Phần 4: Xây dựng hệ thống đo lường các biến số Khái niệm và phương pháp đo lường các biến số Đo lường thái độ Phần 5: Thu thập dữ liệu nghiên cứu Thiết kế bảng câu hỏi điều tra Thiết kế và qui trình chọn mẫu điều tra Quyết định cỡ mẫu Thực hiện điều tra Phần 6: Phân tích số liệu và trình bày kết quả nghiên cứu Biên tập và mã hóa số liệu Khái quát về phân tích số liệu & thống kê mô tả Phân tích đơn biến Phân tích song biến Phân tích đa biến Trình bày kết quả nghiên cứu

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY