Phương pháp ko trong phân tích kích hoạt neutron trong vùng năng lượng thấp

PHƯƠNG PHÁP KOTRONG PHÂN TÍCH KÍCH HOẠT NEUTRON TRONG VÙNG NĂNG LƯỢNG THẤP HUỲNH TRÚC PHƯƠNG Trang nhan đề Lời cam đoan Mục lục Mở đầu Chương 1: Tổng quan về phân tích kích hoạt Neutron Chương 2: Phương tiện chiếu xạ và thiết bị ghi bức xạ Chương 3: Nghiên cứu lựa chọn vật liệu làm Monitor và tính toán các hệ số hiệu chỉnh của chúng Chương 4: Hiệu chỉnh trùng phùng thực Chương 5: Áp dụng phân tích nồng độ nguyên tố trong các mẫu chuẩn Kết luận Danh mục công trình tác giả Tài liệu tham khảo Phụ lục MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii LIỆT KÊ CÁC KÝ HIỆU .iv DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU viii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ .x MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH KÍCH HOẠT NEUTRON 1.1 Lịch sử phát triển của phân tích kích hoạt neutron .4 1.2 Chuẩn hóa phân tích kích hoạt neutron 9 1.2.1 Phương trình kích hoạt (theo qui ước Hogdahl) 10 1.2.2 Phương pháp chuẩn hóa tuyệt đối 11 1.2.3 Phương pháp chuẩn hóa tương đối .12 1.2.4 Phương pháp chuẩn hóa đơn nguyên tố 13 1.2.5 Phương pháp chuẩn hóa k0 .14 1.3 Các phương pháp thực nghiệm cho việc xác định các thông số lò phản ứng .16 1.3.1 Thực nghiệm xác định hệ số lệch phổ a .16 1.3.2 Thực nghiệm xác định hệ số f (qui ước Hogdahl) .21 1.3.3 Xác định chỉ số thay đổi phổ neutron r(a)A/T /T0 và nhiệt độ neutron Tn 22 1.4 Hiệu chỉnh các phản ứng nhiễu 25 1.5 Các vấn đề tồn tại và hướng nghiên cứu tiếp theo 26 1.5.1 Các vấn đề đã nghiên cứu và tồn tại .26 1.5.2 Hướng nghiên cứu tiếp theo .28 2.1 Lò phản ứng nghiên cứu JRR-3, Tokai (Nhật Bản) 30 2.1.1 Vị trí chiếu xạ .30 2.1.2 Hệ phổ kế tia gamma 33 2.1.3 Thực nghiệm xác định hiệu suất của detector 35 2.1.4 Thực nghiệm khảo sát tỉ số P/T .36 2.2 Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt .37 2.2.1 Vị trí chiếu xạ .38 2.2.2 Hệ phổ kế tia gamma 42 2.2.3 Thực nghiệm xác định hiệu suất của detector HPGe 43 2.2.4 Khảo sát đường cong P/T của detector HPGe 44 2.3 Kết luận chương 2 .45 CHƯƠNG 3: NGHIÊN CỨU LựA CHỌN VẬT LIỆU LÀM MONITOR VÀ TÍNH TOÁN CÁC HỆ SỐ HIỆU CHỈNH CỦA CHÚNG 3.1 Lựa chọn vật liệu làm monitor .46 3.1.1 Tiêu chuẩn lựa chọn 46 3.1.2 Chọn lựa vật liệu .46 3.2 Tính các hệ số tự che chắn neutron 48 3.2.1 Tính hệ số tự che chắn neutron nhiệt .48 3.2.2 Tính hệ số tự che chắn neutron trên nhiệt 51 3.3 Tính các hệ số tự hấp thụ tia gamma và hiệu chỉnh cường độ tia gamma .57 3.3.1 Monitor có dạng tấm .57 3.3.2 Monitor có dạng hình dây ngắn hoặc trụ .59 3.4 Kết luận chương 3 .63 4.1 Tổng quan về cơ sở nghiên cứu .65 4.2 Hiệu ứng trùng phùng thực 67 4.2.1 Các khái niệm cơ bản 67 4.2.2 Các vạch tia X từ phép biến hoán trong .69 4.2.3 Các tia X phát ra từ việc bắt electron .70 4.2.4 Tính toán hệ số hiệu chỉnh trùng phùng thực cho trường hợp đơn giản 71 4.3 Công thức tổng quát cho hiệu chỉnh trùng phùng thực .75 4.3.1 Tính toán các hệ số trùng phùng thực liên quan đến biến hoán trong của e- .76 4.3.2 Tính toán các hệ số trùng phùng thực liên quan đến quá trình bắt e- .80 4.3.3 Công thức tính hệ số trùng phùng tổng SI[A] cho trường hợp tổng quát .84 4.4 Xây dựng chương trình tính toán hệ số COI .84 4.4.1 Các dữ liệu đầu vào (input data) 84 4.4.2 Các dữ liệu xuất (output data) .86 4.5 Áp dụng chương trình tính hệ số COI cho các đồng vị kích hoạt 89 4.6 Thực nghiệm xác định hệ số hiệu chỉnh trùng phùng thực COI của các nguyên tố đất hiếm 89 4.7 Kết luận chương 4 .91 CHƯƠNG 5: ÁP DỤNG PHÂN TÍCH NỒNG ĐỘ NGUYÊN TỐ TRONG CÁC MẪU CHUẨN 5.1 Phân tích kích hoạt tại lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt 93 5.1.1 Hiệu chỉnh các phổ nhiễu 94 5.1.2 Hiệu chỉnh các phản ứng nhiễu sơ cấp bậc nhất 96 5.1.3 Hiệu chỉnh trùng phùng thực .99 5.1.4 Kết quả phân tích và so sánh với giá trị chứng nhận 99 5.2 Phân tích kích hoạt tại lò phản ứng hạt nhân JRR-3, Tokai 103 5.3 Chuẩn hóa “chondrite” 105 5.4 Kết luận chương 5 .109 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN A/ Các kết quả chính .110 A. 1 Các đóng góp mới của luận án 110 A.2 Các nghiên cứu và phát triển của luận án 110 B/ Các giá trị khoa học 111 C/ Các giá trị thực tiễn .112 D/ Hướng nghiên cứu tiếp theo 112 Các công trình đã công bố .113 Tài liệu tham khảo .115 Phụ lục 1 .121 Phụ lục 2 .129 Phụ lục 3 .137 Phụ lục 4 .138.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY