Phương hướng và giải pháp thu hút nguồn khách đến khách sạn thanh lịch

MỤC LỤC Lời mở đầu PHẦN I. CƠ SỞ LÝ LUẬN I. Những khái niệm cơ bản về du lịch 1. Khái niệm về du lịch 2. Khái niệm về du khách 3. Khái niệm và đặc điểm của sản phẩm du lịch II. Khái niệm khách sạn và nội dung, đặc điểm, bản chất của hoạt động kinh doanh khách sạn 1. Khái niệm khách sạn 2. Nội dung của hoạt động kinh doanh khách sạn 3. đặc điểm của hoạt động kinh doanh khách sạn 4. Bản chất của hoạt động kinh doanh du lịch III. Nguồn khách và đặc điểm của nguồn khách 1. Khái niệm nguồn khách 2. Ý nghĩa của nguồn khách đối với các doanh nghiệp kinh doanh du lịch 3. Đặc điểm của nguồn khách IV. Chính sách thu hút khách của khách sạn Thanh Lịch 1. Chính sách sản phẩm 2. Chính sách giá 3. Chính sách phân phối 4. Chính sách cổ đông PHẦN II. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI KHÁCH SẠN THANH LỊCH I . Vài nét sơ lược về khách sạn Thanh Lịch 1. Quá trình hình thành và phát triển của Khách sạn Thanh Lịch 2. Cơ cấu tổ chức, chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận 3. Nguồn nhân lực của khách sạn 4. Đội ngũ nhân viên II. Tình hình hoạt động kinh doanh của khách sạn từ 2002 - 2004 1. Cơ cấu doanh thu 2. Cơ cấu chi phí 3. Cơ cấu lợi nhuận III. Thực trạng về nguồn khách của Khách sạn Thanh Lịch 1. Sự biến động nguồn khách tại Khách sạn Thanh Lịch từ năm 2002 - 2004 2. Phân tích đặc điểm nguồn khách theo các chỉ tiêu IV. Thực trạng về hoạt động thu hút nguồn khách tại Khách sạn 1. Chính sách sản phẩm 2. Chính sách giá 3. Chính sách phương pháp 4. Chính sách cổ động PHẦN III. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP THU HÚT NGUỒN KHÁCH ĐẾN KHÁCH SẠN THANH LỊCH TRONG THỜI GIAN TỚI I. Môi trường kinh doanh 1. Môi trường vĩ mô 2. Môi trường vi mô II. Phương hướng và mục tiêu thu hút khách của khách sạn 1. Phương hướng 2. Mục tiêu III. Giải pháp thu hút khách đến khách sạn 1. Chính sách đa dạng hoá sản phẩm 2. Chính sách giá 3. Hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật Kết luận

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY