Phòng, chống và ứng phó đối với bạo lực gia đình ở Việt Nam - Bài học từ mô hình can thiệp tại tỉnh Phú Thọ và Bến Tre

18. Bảo đảm rằng gói can thiệp toàn diện tối thiểuvềphòng, chống, chăm sóc, điều trị, bảo vệvà hỗtrợcho nạn nhân BLG/BLGĐluôn sẵn và rằng những dịch vụnày dễ dàng tiếp cận và mọi người có thểchi trảchi phí dịch vụ. 19. Phân tích khái niệm, mục đích, việc triển khai thực hiện, và kết quảcủa các địa chỉtin cậyvà cáctổhòa giảinhưmột phương thức đểgiải quyết các trường hợp BLGĐ. Vai trò của các địa chỉtin cậy và tổhòa giải này cần được rà soát đánh giá và điều chỉnh cho phù hợp trong bối cảnh xã hội, các mối quan hệgia đình đang thay đổi cũng như tính phức tạp của vấn đềBLGĐ. Đểnâng cao chất lượng can thiệp của địa chỉtin cậy và tổhòa giải, cần xây dựng tiêu chí, tài liệu hướng dẫn vềquy trình tưvấn đối với những trường hợp BLGĐ. 20. Tăng cường và thểchếhóa hệthống chuyển/giới thiệu để đảm bảo rằng tất cảcác đối tác tham gia mô hình can thiệp đều trởthành những mắt xích liên kết chắc chắn trong toàn bộchuỗi hỗtrợcho nạn nhân. Cần xây dựng và chia sẻdanh sách được cập nhật thường xuyên vềcác đầu mối, trong đó có thông tin về địa chỉvà số điện thoại của các dịch vụhiện có cho các nạn nhân của BLG/BLGĐ. Với vai trò là đầu mối đầu tiên cho các nạn nhân, phòng tưvấn tại bệnh viện cần đóng vai trò trung tâm trong hệ thống chuyển/giới thiệu nạn nhân.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY