Phát triển nông thôn huyện Phú Ninh – tỉnh Quảng Nam

Phát triển nông nghiệp là xu thế tất yếu trong tiến trình phát triển của xã hội. Để phát triển nông nghiệp huyện Phú Ninh, cần phải: Rà soát công tác quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch phát triển nông, lâm nghiệp theo quan điểm và kế hoạch phát triển. Đẩy mạnh quá trình cơ cấu lại kinh tế nông nghiệp, chuyển dịch lao động trong nông thôn theo hướng phát triển công nghiệp chế biến các sản phẩm từ nông, lâm nghiệp và phát triển các ngành nghề phi nông nghiệp ở nông thôn. Đầu tư cho khoa học - công nghệ; Đầu tưxây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội nông thôn. Có chính sách khuyến khích và hỗ trợ để phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏtrong nông nghiệp, nông thôn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY