Phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hoà

1. Trong giai đoạn 2000 – 2010, ngành nông lâm nghiệp thuỷ sản huyện Khánh Vĩnh đã có những bước phát triển khá, giá trị sản xuất toàn ngành liên tục tăng với mức 2,05%/năm. Cơ cấu cây trồng vật nuôi đang chuyển biến khá tích cực, phù hợp với điều kiện sinh thái, các cây trồng có hiệu quả kinh tế thấp được thay thế dần bởi những cây trồng hàng hoá có giá trị kinh tế cao và hình thành các vùng chuyên canh cây trồng theo hướng sản xuất hàng hoá (mía, điều ghép, phát triển kinh tế rừng); chăn nuôi cũng có những bước phát triển đáng kể, đặc biệt là chăn nuôi bò thịt, lợn. 2. Người nông dân đang từng bước thay đổi tập quán canh tác cũ, lạc hậu sang áp dụng các tiến bộ kỹ thuật m ới, thay đổi cơ cấu mùa vụ với khí hậu thời tiết, tránh thiệt hại do thiên tai gây ra. 3. Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành nông lâm nghiệp thuỷ sản Khánh Vĩnh v ẫn còn có những tồn tại, hạn chế, đó là: Ruộng đất manh mún, quy mô sản xuất nhỏ lẻ, chưa tạo được sản phẩm hàng hoá với khối lượng lớn

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY