Phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện Đạ Tẻh tỉnh Lâm Đồng

Nông nghiệp luôn là vấn đề có vị trí và tầm quan trọng chiến lược trong sự phát triển bền vững và đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn cả nước nói chung và Đạ Tẻh - Lâm Đồng nói riêng. Chính vì vậy, trong những năm qua, sự quan tâm của hệ thống chính trị và nỗ lực vượt bậc của giai cấp nông dân, sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn, đời sống nông dân trên địa bàn huyện Đạ Tẻh đã có nhiều tiến bộ và đạt được nhiều thành tựu nổi bật, đảm bảo an ninh lương thực, tăng nhanh nguyên liệu cho công nghiệp chế biến, bước đầu hình thành một nền nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá, góp phần tích cực vào xoá đói, giảm nghèo, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY