Phát triển kinh tế tập thể trong thời kỳ quá độ lên CNXH

MỤC LỤC A_ Lời mở đầu. 2 B_ Nội dung. 3 I_ Lí luận. 3 1. Khái niệm kinh tế tập thể. 3 1.1 Định nghĩa. 3 1.2 Đặc điểm3 1.3 Nguyên nhân. 4 1.4 Hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh của kinh tế tập thể. 4 1.5 Vai trò. 4 2. Khái niệm hợp tác xã. 5 2.1 Định nghĩa. 5 2.2. Đặc điểm5 2.3. Vai trò. 6 II_ Thực trạng. 6 1.Trước 1986. 6 1.1 Tình hình kinh tế. 6 1.2 Thành tựu. 7 1.3 Yếu kém, khuyết điểm7 2. Sau 1986. 8 2.1 Tình hình kinh tế Việt Nam8 2.2 Thành tựu. 8 2.3 Yếu kém10 III_ Giải pháp. 11 1. Phương hướng của Đảng và nhà nước. 11 2. Biện pháp thực hiện. 12 C_ Kết luận. 14 D_ Tài liệu tham khảo. 15

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY