Phát triển công nghiệp và bảo vệ môi trường ở Việt Nam hiện nay

Cần phải thống nhất quản lý nhà nước về môi trường vào một mối, trao cho nó những quyền lực cần thiết để theo đuổi các mục tiêu đã đặt ra, phối hợp mối quan hệ liên ngành, giám sát quá trình thực hiện theo chiều sâu về Luật bảo vệ môi trường. Theo hướng đó, trước mắt, cần củng cố bộ máy, trao thêm quyền hạn cho Bộ Công nghệ và Môi trường. Về lâu dài cần thành lập Bộ Môi trường, bộ này có nhiệm vụ nghiên cứu xây dựng chiến lược, qui hoạch phát triển dài hạn, kế hoạch về trung hạn và ngắn hạn về công tác bảo vệ môi trường; đề xuất với Chính phủ các chương trình hoạt động, hoàn thiện hệ thống chính sách và pháp luật về môi trường; tổ chức kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện Luật bảo vệ môi trường; làm đầu mối hợp tác với các chính phủ, các tổ chức quốc tế trong khu vực và trên thế giới trong lĩnh vực môi trường.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY