Phát triển các khu công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm bắc bộ theo hướng bền vững

Luận án với đề tài "Phát triển các KCN vùng KTTĐBB theo hướng bền vững" với mục tiêu làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến phát triển các KCN trên quan điểm PTBV; phân tích thực trạng phát triển các KCN vùng KTTĐBB và tác động của các chính sách phát triển KCN tới tăng trưởng kinh tế, công bằng xã hội, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và BVMT. Từ đó, đề xuất định hướng và các giải pháp chủ yếu bảo đảm PTBV các KCN của vùng KTTĐBB. Với mục tiêu trên, Luận án đã đạt được những kết quả sau: Thứ nhất, hệ thống hóa và làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển các KCN trên quan điểm PTBV. Thông qua các quan điểm và khái niệm khác nhau về PTBV của các trường phái lý thuyết, Luận ánxây dựng được hệ thống các tiêu chí đánh giá sự PTBV các KCN về các mặt kinh tế, xã hội và môi trường; từ đó xây dựng khung đánh giá sự PTBV các KCN. Đây là nềntảng vững chắc trong nhận diện sự PTBV các KCN.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY