Phát triển các doanh nghiệp quân đội nhân dân lào trong quá trình xây dựng kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quôc tế

Theo đặc điểm về thời gian, chỉ tiêu thống kê bao gồm chỉ tiêu thời kỳ và chỉ tiêu thời điểm. Chỉ tiêu thời kỳ là chỉ tiêu phản ánh quy mô của hiện tượng trong một thời kỳ nhất định. Vì vậy, quy mô của hiện tượng nghiên cứu phụ thuộc vào độ dài thời gian nghiên cứu. Ví dụ, chỉ tiêu sản lượng, chỉ tiêu thunhập, chỉ tiêu chi phí. Chỉ tiêu thời điểm là chỉ tiêu phản ánh quy mô của hiện tượng nghiên cứu tại một thời điểm. Vì vậy, quy mô của hiện tượng nghiên cứu không phụ thuộc vào độ dài thời gian nghiên cứu. Ví dụ, chỉ tiêu quy mô tài sản cố định (TSCĐ), chỉ tiêu số lao động, chỉ tiêu quy mô tài sản lưu động (TSLĐ), chỉ tiêu trữ lượng tài nguyên thiên nhiên.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY