Pháp luật về xử phạt hành chính đối với người chưa thành niên

LỜI MỞ ĐẦU Xử lý hành chính với người chưa thành niên là hoạt động cưỡng chế, áp dụng các biện pháp hạn chế những quyền và lợi ích nhất định với người chưa thành niên có hành vi trái pháp luật. Đây cũng là giai đoạn mà sự can thiệp của Nhà nước còn nhằm mục đích giáo dục, quản lý, phòng ngừa với người chưa thành niên đã có những biểu hiện sai lệch trong hành vi. Chính vì vậy, những quy định pháp luật phù hợp, cụ thể, rõ ràng là cơ sở pháp lý để cơ quan, cá nhân có thẩm quyền tiến hành những hoạt động của mình, góp phần đấu tranh phòng, chống có hiệu quả người chưa thành niên làm trái pháp luật. Tuy nhiên, pháp luật về xử lý hành chính nói chung và xử lý hành chính với người chưa thành niên nói riêng chưa nhận được sự quan tâm đúng mức của các cơ quan Nhà nước có liên quan trong công tác xây dựng pháp luật. Vì vậy, pháp luật về xử lý hành chính với người chưa thành niên chưa có một vị trí xứng với yêu cầu. Có thể nói, cho đến hiện nay một chế định pháp luật về xử lý hành chính với người chưa thành niên vẫn chưa hình thành mà mới chỉ dừng lại ở các qui định riêng lẻ. Do đó, vấn đề “pháp luật về xử phạt hành chính đối với người chưa thành niên” là một vấn đề đặt ra khá bức thiết hiện nay. Đó cũng là lý do mà nhóm em chọn đề tài này làm bài tập nhóm tháng hai. NỘI DUNG I. Những vấn đề lý luận về xử phạt vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên phạm tội. 1. Một số khái niệm cơ bản 2. Xử phạt vi phạm hành chính 3. Các biện pháp xử lý hành chính khác. II. Những điểm hợp lý và bất cập của pháp luật hiện hành về xử lí VPHC đối với người chưa thành niên phạm tội. 1. Những điểm hợp lý 2. Những điểm bất cập 3. Quan điểm hoàn thiện và những giải pháp và kiến nghị về xử lí vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên có hành vi trái pháp luật. KẾT BÀI Xử lý hành chính với người chưa thành niên phải dựa trên các quy định phù hợp của pháp luật. Nếu pháp luật hoàn thiện thì xử lý hành chính đạt được hiệu quả cao nhất, vừa không lạm dụng các biện pháp cưỡng chế hạn chế quyền và lợi ích của người chưa thành niên, vừa quản lý, giáo dục có hiệu quả với đối tượng này. Các quy định pháp luật không đủ hoặc không phù hợp của cơ quan, người có thẩm quyền vận dụng “linh hoạt” dẫn đến sự tùy tiện, dễ xâm phạm quyền và lợi ích chính đáng của người chưa thành niên. Chính vì vậy, pháp luật về xử lý hành chính với người chưa thành niên cần có những quy định chung có tính nguyên tắc xuyên suốt toàn bộ quá trình xử lý hành chính, vừa cần những quy định cụ thể, rõ ràng có thể áp dụng được ngay để giải quyết một trường hợp cụ thể.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY