Phân tích vai trò của hồ sơ địa chính trong công tác quản lý nhà nước về đất đai

Đối với công tác thanh tra và giải quyết tranh chấp khiếu nại đất đai thì tài liệu trong hồ sơ địa chính có vai trò quan trọng trong việc xác định đối tượng cũng như nguồn gốc sử dụng đất, nó là căn cứ pháp lý để giải quyết các tranh chấp. Xử lý triệt để những tồn tại của lịch sử trong quan hệ sử dụng đất, chấm dứt tình trạng sử dụng đất ngoài sổ sách, ngoài sự quản lý của Nhà nước. Ngay cả khi đất đai có biến động thì các tài liệu này vẫn phản ánh kịp thời, cung cấp các thông tin nhanh chóng cho việc giải quyết tranh chấp. Đồng thời thông qua công tác thanh tra mà nâng cao chất lượng các tài liệu trong hồ sơ địa chính.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY