Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý xuất nhập khẩu nông sản tại Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn

85 trang Mục Lục Chương I: Tổng quan về Bộ NN & PTNT và nội dung bài toán quản lý. 3 ITộng quan về Vụ kế hoạch và quy hoach-Bô. NN & PTNT 3 1Cợ cấu tổ chức 3 2Chực năng, nhiệm vụ của Bộ NN & PTNT 5 3Vu. Kế hoạch và Quy hoach_Bô. NN & PTNT 6 Cơ cấu tổ chức, chức năng và nhiệm vụ của Vụ kế hoạch và quy hoạch 6 4Cạc vấn đề chuyên môn ở vụ kế hoạch và quy hoạch. 8 1Bạo cáo tổng hợp xuất nhập khẩu nông lâm thuỷ sản 8 2. Báo cáo tình hình sản xuất nông nghiệp ở các địa phương 10 3Thộng kê giá cả của các sản phẩm nông nghiệp ở tất cả các tỉnh trong vùng. 10 IINôi. dung bài toán quản lý 13 1Muc. đích 13 2Chực năng 13 3Cạc báo cáo đầu vào 13 4Bạo cáo đầu ra 14 Chương II: Phương pháp luận về phân tích thiết kế Hệ thống thông tin quản lý 15 IHê. thống thông tin quản lý 15 1Đinh. nghĩa và các bộ phận cấu thành hệ thống thông tin 15 2Phận loại hệ thống thông tin trong một tổ chức 16 3Bạ mô hình của hệ thống thông tin 16 IIPhượng pháp phát triển HTTT quản lý 18 1Đăt. vấn đề và xác định khả thi 18 2Cạc giai đoạn phân tích phát triển hệ thống 20 IIIPhận tích hệ thống thông tin quản lý 24 1Cạc phương pháp thu thập thông tin 24 3Sợ đồ luồng dữ liệu của hệ thống thông tin quản lý 26 IV. Thiết kế một hệ thống thông tin quản lý 27 1Nghiện cứu môi trường và hệ thống thông tin hiện tại 27 2Xậy dựng mô hình vật lý ngoài 30 3Xậy dựng mô hình lô gíc 31 4Thiệt kế CSDL lô gíc đi từ các thông tin ra 31 5Tịch hợp các tệp để chỉ tạo ra một cơ sở dữ liệu 31 Chương III. Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý xuất nhập khẩu nông sản tại Bộ NN và PTNT 32 IPhận tích hệ thống 32 1Sợ đồ chức năng 32 2Sợ đồ luồng thông tin 33 Tên tài liệu: Báo cáo xuất nhập khẩu thực hiện hàng tháng 34 Tên kho dữ liệu: Kho dữ liệu báo cáo xuất nhập khẩu. 35 3Sợ đồ luồng dữ liệu của hệ thống thông tin quản lý xuất nhập khẩu nông sản. 36 IIThiệt kế CSDL lô gíc đi từ các thông tin ra 44 1Xạc định các thông tin ra 44 2Xạc định các tệp cần thiết cung cấp dữ liệu cho việc tạo ra từng đầu ra. 44 3Xạc định liên hệ lô gíc giữa các tệp và sơ đồ cấu trúc dữ liệu. 49 4Cu. thể hoá từng tệp trong cơ sở dữ liệu 50 5Sợ đồ ĐS của chương trình thiết kế trên cơ sở dữ liệu Access. 52 IIIThiệt kế mô đun chức năng hệ thống 53 1Form. Loại hàng 53 2Form. khu vực 54 3Form. đơn vị 55 4Form. các nước đối tác 56 IVMôt. số giao diện chính của chương trình 58 1Form. chính của chương trình 58 2Form. Dữ liệu hàng nhập 60 4Sợ đồ liên kết mô đun của phần mềm 65 VMôt. số báo cáo của chương trình 65 1Bạo cáo tháng theo hàng hoá nhập khẩu và xuất khẩu 66 2Bạo cáo tháng theo đơn vị nhập khẩu và đơn vị xuất khẩu 69 3Bạo cáo tháng theo nước nhập khẩu hoặc xuất khẩu 70 4Bạo cáo quí theo hàng nhập, hàng xuất 70 5Môt. số báo cáo khác 70 VIViêc. chọn phần mềm và quá trình viết chương trình 70 1Viêc. chọn phần mềm 70 2Quạ trình viết chương trình 71 VIIPhận phụ lục 71 VIIIKệt luận 82 Danh mục các tài liệu tham khảo 83 Lời nói đầu “Hệ thống thông tin quản lý xuất nhập khẩu nông san”? được xây dựng để quản lý xuất khẩu và nhập khẩu các mặt hàng nông sản của các công ty trực thuộc Bộ NN & PTNT, hệ thống này theo dõi tình hình xuất nhập khẩu của những công ty trực thuộc bộ và tình hình xuất nhập khẩu nông sản chung của cả nước, từ đó đưa ra những nhận xét khi báo cáo lên lãnh đạo bộ, các dữ liệu để quản lý tình hình xuất nhập khẩu của các công ty trực thuộc bộ được các công ty này gửi lên còn quản lý tình hình xuất nhập khẩu nông sản chung của cả nước do Tổng cục hải quan gửi sang. Nhưng cho đến nay, những xử lý trong quản lý còn thực hiện thủ công, nhập báo cáo và lên báo cáo bằng Excel, điều đó dẫn đến công việc rất vất vả, dễ gây nhầm lẫn nhất là khi nhập dữ liệu, vì vậy lý do chọn đề tài này vừa là để xây dựng một hệ thống thông tin quản lý xuất nhập khẩu nông sản có tin học hoá vừa là để nâng cao kiến thức và khả năng phân tích thực tế đồng thời đây cũng là đề tài nằm trong lĩnh vực quản lý, gần gũi với những kiến thức đã học. Mục đích thực hiện đề tài này là để nâng cao hiệu lực quản lý xuất nhập khẩu nông sản. nâng cao hiệu suất làm việc cho các nhân viên phụ trách đồng thời giảm bớt những công việc lặp lại thường xuyên, tránh những nhầm lẫn khi nhập báo cáo và nhất là tâm lý của người phụ trách công việc bớt căng thẳng. Nội dung chủ yếu của đề tài là tin học hoá quá trình quản lý này, thiết kế một chương trình phần mềm quản lý quá trình váorà của những dữ liệu báo cáo, phần mềm này sẽ cố gắng tối ưu quá trình nhập liệu và lên các báo cáo tổng hợp. Cấu trúc của chuyên đề thực tập Chuyên đề thực tập được chia làm 3 chương: Chương 1:Tổng quan về Bộ NN & PTNT và nội dung bài toán quản lý. Chương này trình bày về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và các công việc thường làm của cơ quan thực tập. Về nội dung bài toán quản lý trình bày mục đích, chức năng, đầu vào và đầu ra của bài toán. Chương 2: Phương pháp luận về phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý. Trình bày các phương pháp luận cơ bản làm cơ sở cho việc nghiên cứu đề tài. Chương 3: Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý xuất nhập khẩu nông sản tại Bộ NN&PTNT. Phần này trình bày chi tiết về các sơ đồ chức năng, sơ đồ luồng thông tin, sơ đồ luồng dữ liệu, một số thuật toán sử dụng trong chương trình và một số giao diện, module chức năng hệ thống. Phần cảm ơn Đây là đề tài đầu tiên của tôi khi bắt đầu đi vào thực tế, bởi vậy không thể tránh khỏi những bỡ ngỡ khi nghiên cứu, nhưng được sự hướng dẫn tận tình của thày Trương văn Tú và cán bộ thực tế hướng dẫn là cô Lê thị Yến cùng sự giúp đỡ của bạn bè mà tôi đã hoàn thành được đề tài này.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY