Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin - Quản lý điểm

Trong quá trình học tập của sinh viên, KTC sẽ thực hiện việc quản lý theo hình thức nhận danh sách sinh viên được thi từ giáo viên và đưa ra danh sách sinh viên được thi theo mẫu kí biên bản vào phòng thi. KTC làm sẵn các mẫu bảng biểu quản lý điểm bao gồm các thông tin: Số thứ tự, họ tên, điểm chuyên cần, điểm trung bình kiểm tra, điểm thực hành(thí nghiệm), điểm bài tập (seminar,tiểu luận), điểm kết thúc môn học và điểm môn học. Các mẫu bảng biểu này được phân loại theo môn học và lớp học. Sau khi kết thúc môn học, giáo viên gửi danh sách sinh viên được thi có kèm điểm thành phần lại cho bộ phận quản lý điểm: điểm chuyên cần, điểm trung bình kiểm tra, điểm thực hành(thí nghiệm), điểm bài tập (seminar,tiểu luận), bộ phận quản lý điểm sẽ lưu giữ thông tin lại, cho đến khi giáo viên chấm xong bài thi kết thúc môn học và cuối cùng là đưa ra bảng điểm sau khi tính toàn bộ các điểm thành phần theo hệ số.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY