Phân tích thiết kế hệ thống xây dựng webside bán hàng bằng asp

Mucl lục: CHƯƠNG 1 KHẢO SÁT HỆ THỐNG QUẢN LÝ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ 1.1. GIỚI THIỆU 1.2 NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY 1.2.1 Việc nhập hàng 1.2.2. Việc xuất hàng 1.3 ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CŨ a. Ưu điểm 9 a. Hạn chế 1.4 GIẢI PHÁP XÂY DỰNG HỆ THỐNG MỚI a. Mục tiêu của hệ thống mới b. Các chức năng c. Đánh giá hệ thống mới CHƯƠNG 2 PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG 2.1. XÂY DỰNG BIỂU ĐỒ PHÂN CẤP CHỨC NĂNG 2.2. XÂY DỰNG BIỂU ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU 2.2.1 Biểu đồ luồng dữ liệu mức khung cảnh 2.2.2 Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh 2.2.3 Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh CN cập nhật 2.2.4 Biểu đồ mức dưới đỉnh CN theo dõi nhập xuất 2.2.5 Biểu đồ mức dưới đỉnh CN thống kê 2.3. XÂY DỰNG BIỂU ĐỒ CẤU TRÚC DỮ LIỆU a. Mô hình thực thể liên kết b. Mô hình quan hệ 2.4. THIẾT KẾ CÁC FILE DỮ LIỆU CHƯƠNG 3 CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH 3.1. GIỚI THIỆU NGÔN NGỮ 3.2 MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY