Phân tích thiết kế hệ đa agent theo phương pháp mase và agenttool

Mục lục 1. Mở đầu . 3 2. Quy trình phát triển hệ thống phần mềm hướng Agent theo phương pháp luận MaSE4 2.1 Khái quát các bước phát triển 4 2.2 Pha phân tích . 4 2.2.1 Bước 1: Xác định Goal (Capturing Goals) . 4 2.2.2 Bước 2: Xác định Use Case (Applying Use Case) . 6 2.2.3 Bước 3: Xây dựng Ontology (Building Ontology) 7 2.2.4 Bước 4: Hoàn thiện Role (Refining Roles) 10 2.3 Pha thiết kế 11 2.3.1 Bước 5: Xác định các lớp Agent (Creating Agent Classes) . 11 2.3.2 Bước 6: Xây dựng các phiên hội thoại (Constructing Conversations) . 12 2.3.3 Bước 7: Hoàn thiện Agent (Assembling Agent Classes) . 13 2.3.4 Bước 8: Thiết kế hệ thống (System Design): . 14 3. AgentTool . 14 3.1 Giới thiệu về AgentTool . 14 3.2 Thiết kế các hệ thống sử dụng agentTool . 15 3.3 AgentTool hỗ trợ việc thiết kế bán tự động 15 3.4 Tính Di động . 16 3.5 Các hình thức agentTool cơ bản 16 4. Áp dụng phân tích và thiết kế hệ hỗ trợ dịnh vụ mua và bán điện thoại di động . 17 4.1 Giới thiệu hệ hỗ trợ dịch vụ mua và bán máy điện thoại di động . 17 4.2 Phân tích hệ thống . 18 4.2.1 Xác định Goal 18 4.2.2 Xác định Use case 19 4.2.3 Xây dựng Ontology 22 4.2.4 Hoàn thiện Role 25 4.3 Thiết kế hệ thống . 27 4.3.1 Tạo lớp agent 27 4.3.2 Xây dựng các conversation 28 4.3.3 Hoàn thiện các agent 29 4.3.4 Thiết kế hệ thống 29 5. Đánh giá phương pháp luận MaSE . 30 5.1 Các khái niệm và các thuộc tính . 30 5.2 Các ký hiệu và các kỹ thuật mô hình hóa 31 5.3 Quá trình phát triển . 32 5.4 Thực tế . 32 6. Kết luận 33 ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ ĐA AGENT THEO PHƯƠNG PHÁP MaSE VÀ AgentTool Giảng viên: Ts. Nguyễn Mạnh Hùng Học viên: Đỗ Anh Tuấn Lớp:CH10CNK2 Tóm tắt: Bài tiểu luận này cung cấp một tổng quan về bộ phương pháp luận MaSE và AgentTool để phân tích và thiết kế các hệ thống phần mềm hướng Agent được phát triển bởi nhóm nghiên cứu thuộc Viện Công nghệ Hàng Không Hoa kỳ (Air Force Intistute of Technology – AFIT). Nó sử dụng các sự trừu tượng được cung cấp bởi các hệ thống multiagent cho việc phát triển các hệ thống phần mềm thông minh và phân tán. Đồng thời qua tiểu luận này cũng trình bày việc áp dụng bộ phương pháp luận MaSE và AgentTool để phân tích và thiết kế hệ hỗ trợ dịch vụ mua và bán điện thoại di động 1. Mở đầu MaSE là một phương pháp luận được phát triển dựa trên cách tiếp cận hướng đối tượng và cung cấp một cách tiếp cận từ trên xuống (Top-Down). Quan điểm xây dựng của phương pháp luận này là xem Agent như mức trừu tượng cao hơn của một đối tượng: mỗi Agent được xem là một đối tượng đặc biệt. Khác với một đối tượng truyền thống trong đó các phương thức có thể được gọi bởi các đối tượng khác, các Agent tương tác với nhau thông qua hội thoại và hành động một cách tự chủ để hoàn thành mục đích của riêng mình cũng như mục đích chung của hệ thống. Ngoài ra, các Agent được xem như là một sự khái quát hóa đối tượng phù hợp với bài toán cụ thể, nó có thể có hoặc không có khả năng thông minh. Như DeLoach đã khẳng định, việc xem Agent như là một trừu tượng cao hơn của đối tượng khiến cho việc phân tích và thiết kế hướng Agent có thể thừa kế từ các phương pháp luận phát triển phần mềm hướng đối tượng.[6] Quá trình phát triển hệ multiagent theo MaSE bao gồm có 2 pha: Pha phân tích và Pha thiết kế. Pha phân tích bao gồm các bước: Xác định Goal, Xác định các Use case, Xây dựng Ontology và Hoàn thiện Role. Pha thiết kế bao gồm các bước: Xác định các lớp Agent, Xây dựng hội thoại, Hoàn thiện Agent và Thiết kế hệ thống. Toàn bộ quá trình phân tích thiết kế hệ thống theo phương pháp luận MaSE được hỗ trợ bởi công cụ AgentTool, bộ công cụ này hỗ trợ người thiết kế kiểm thử tương tác giữa các Agent và sinh mã tự động cho hệ thống.([1-4],[6]) Các phần tiếp theo của bài viết sẽ được cấu trúc như sau: Phần 2: trình bày quy trình phát triển hệ thống phần mềm hướng Agent theo phương pháp luận MaSE; Phần 3: giới thiệu về công cụ AgentTool; Phần 4: giới thiệu một áp dụng bộ phương pháp luận MaSE và AgentTool để phân tích và thiết kế hệ hỗ trợ mua và bán điện thoại di động; Phần 5: là sự một sự đánh giá về phương pháp luận MaSE; Phần 6: là kết luận

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY