Phân tích nội dung chế độ khoán hành chính nhà nước ta hiện nay

Khoán trong “khoán trắng” được hiểu là giao phó cho người khác mà không quan tâm săn sóc gì đến. Chi được hiểu là bỏ tiền ra dùng vào việc gì. Hành chính được hiểu dưới nhiều góc độ khác nhau. Trước hết hành chính được hiểu là một lĩnh vực hoạt động của Chính phủ thực thi quyền hành pháp, thi hành những chính sách và pháp luật của Nhà nước. Với nghĩa thông thường, hành chính là hoạt động quản lí chuyên nghiệp của Nhà nước đối với xã hội, hoạt động đó và sự quản lí đó nằm trong phạm vi quyền hành pháp được thực hiện bởi một bộ máy quan chức chuyên nghiệp. Một mặt nó là một bộ phận của quyền lực chính trị, có mối liên hệ mật thiết đối với quyền lực chính trị, quyền lập pháp và quyền xét xử phục vụ chính trị Có thể hiểu khoán chi hành chính thực chất là hoạt động chi ngân sách Nhà nước cho các đơn vi hành chính theo phương thức giao khoán, cấp cho các đơn vi một khoản kinh phí cụ thể và trao quyền chủ động sử dụng khoản kinh phí đó vào các mục đích khác nhau phù hợp với các hoạt động của cơ quan đơn vị hành chính. Chế độ khoán chi hành chính là tổng hợp các quy định của pháp luật về việc cấp phát, sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách sách Nhà nước cho các đơn vị hành chính.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY