Phân tích mối liên hệ giữa phạm vi điều chỉnh của Hiệp định TRIPS (1994) và Công ước BERNE (1886) về bảo hộ quyền tác giả

NỘI DUNG: Hiệp định TRIPs(1994) và Công ước BERNE (1886) là hai trong số các điều ước quốc tế đa phương có ghi nhận tổng thể nhất các điều khoản về vấn đề bảo hộ quyền tác giả, trong đó Công ước BERNE là văn bản mang tính nền tảng nhất về các vấn đề này còn Hiệp định TRIPs là một văn bản chuyên về nhóm quyền về những khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ, Hiệp định TRIPs bảo hộ tất cả các đối tượng sở hữu trí tuệ, theo đó các nội dung liên quan tới bảo hộ quyền tác giả cũng thuộc phạm vi của hiệp định. Có thể thấy, hai văn bản đã tạo ra hành lang pháp lý trong việc bảo hộ quốc tế quyền tác giả, Công ước Berne quy định các quyền tối thiểu trong bảo hộ quyền tác giả ở các quốc gia thành viên và Hiệp định TRIPs trên cơ sở đó thừa nhận sự tuân thủ từ Điều 1 đến Điều 21 và cả phụ lục trong Công ước Berne, bên cạnh đó Hiệp định chi tiết đối với một số trường hợp nhất

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY