Phân tích khái niệm và cơ cấu của quy phạm pháp luật

Khái niệm quy phạm pháp luật. Quy phạm pháp luật là những quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành, thừa nhận và đảm bảo thực hiện, thể hiện ý chí của nhà nước và bảo vệ lợi ích của nhân dân lao động để điều chỉnh những quan hệ xã hội cơ bản theo những định hướng của nhà nước. Ví dụ: Các quy phạm pháp luật có thể là những quy tắc xử sự của công dân, của những người có chức vụ, quyền hạn và những quy định về cơ cấu tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, là những quy định về địa vị pháp lý của các đoàn thể, tổ chức quần chúng và các chủ thể pháp luật khác. Cơ cấu của quy phạm pháp luật. Quy phạm pháp luật phải rõ ràng, chính xác. Vì vậy, nó phải có cơ cấu đầy đủ, xác định để các chủ thể có thể đối chiếu với các xử sự của mình mà biết được nó là hợp pháp hay bất hợp pháp, là được phép hay bị cấm , trong những hoàn cảnh, điều kiện nhất định nào đó, đồng thời chỉ ra những biện pháp tác động hoặc bảo đảm cần thiết để chúng được thực hiện trên thực tế. Từ đó, ta thấy cơ cấu của quy phạm pháp luật được xác định bởi ba bộ phận cấu thành, bao gồm giả định, quy định và bảo đảm.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY