Phân tích hình thức và nội dung của hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động là hình thức pháp lý thể hiện mối quan hệ gắn bó chặt chễ giữa người lao động và người sử dụng lao động, là “luật” của các bên trong quan hệ lao động, giá trị của hợp đồng lao động phụ thuộc rất nhiều và hình thức và nội dung của hợp đồng do các bên ký kết, việc này cũng được quy định rất rõ trong các văn bản pháp luật của nhà nước, vậy pháp luật hiện hành quy định vấn đề này như thế nào và nó thể hiện ra sao? Theo điều 26 BLLĐ 1994 (sữa đổi, bổ sung năm 2002, 2006, 2007) thì “Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động”. Ngoài ra hợp đồng lao động phải thỏa mãn các quy định của pháp luật về hình thức và nội dung của hợp đồng, cụ thể: Hình thức của hợp đồng lao động, theo quy định tại điều 28 BLLĐ 1994 thì “hợp đồng lao động được ký kết bằng văn bản và phải được lập thành hai bản, mỗi bên giữ một bản ” Cũng theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghi định 44/2003 NĐ-CP ngày 9/5/2003 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động thì “Hợp đồng lao động ký kết bằng văn bản, theo mẫu quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội” và hợp đồng này được ký kết bằng văn bản, mỗi bên giữ một bản cụ thể, có các loại: -Hợp đồng lao động không xác định thời hạn, -Hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 3 tháng trở lên (điều 28 BLLĐ - Hợp đồng với người coi giữ tài sản gia đình( Điều 139 BLLĐ) - Hợp đồng làm việc với tư cách là vũ nữ, tiếp viên, nhân viên trong các cơ sở dịch vụ như khách sạn, nhà hàng, sàn nhảy không phân biệt thời hạn thực hiện hợp đồng lao động (Nghị định 87/CP/ ngày 12/12/1995 về tăng cường quản lý các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa, đẩy mạnh, bài trừ một số tệ nạn nghiêm trọng)

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY