Phân tích dự báo cầu về mắt hàng trà xanh C2 trên thị trường Việt Nam

Mục lục Chương 1. Tổng quan nghiên cứu đề tài 1.1.Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu. 1.2.Xác lập và tuyên bố vấn đề ước lượng và dự báo cầu. 1.3.Các mục tiêu nghiên cứu. 1.4.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. Chương 2. Tóm lược một số vấn đề lý luận cơ bản về ước lượng và dự đoán cầu. 2.1. Một số định nghĩa, khái niệm cơ bản. 2.1.1. Lý luận chung về cầu. 2.1.2. Cầu cá nhân, cầu thị trường. 2.1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hàm cầu. 2.2. Một số lý thuyết về ước lượng và dự đoán cầu. 2.2.1. Xác định hàm cầu thực nghiệm 2.2.2. Ước lượng cầu của ngành với hãng chấp nhận giá. 2.2.3. Ước lượng cầu với hãng định giá. 2.2.4. Các phương pháp dự đoán cầu. 2.2.5. Một số cảnh báo khi dự đoán. 2.3. Tổng quan tình hình khách thể của các công trình đã nghiên cứu về ước lượng và dự đoán cầu. 2.4. Phân tích nội dung của ước lượng cầu và dự đoán cầu của mặt hàng nước giải khát trà xanh C2 trên thị trường Hà Nội Chương 3: Phương pháp nghiên cứu và các kết quả phân tích thực trạng ước lượng và dự đoán cầu của hãng trà xanh C2 3.1 Phương pháp nghiên cứu. 3.1.1. Phương pháp thu thập dữ liệu. 3.1.2. Phương pháp phân tích dữ liệu. 3.2. Đánh giá tổng quan tình hình thị trường trà xanh C2 và ảnh hưởng của nhân tố giá đến thị trường này. 3.2.1. Giới thiệu chung về công ty URC và mặt hàng trà xanh C2. 3.2.1. Tổng quan thị trường trà xanh và ảnh hưởng nhân tố giá đến thị trường trà xanh C2 3.3. Kết quả phiếu điều tra và kết quả phân tích dữ liệu. 3.3.1. Ước lượng cầu trà xanh C2. 3.3.2. Dự đoán cầu trà xanh C2. Chương 4: Các kết luận và đề xuất về việc triển khai ước lượng cầu và dự đoán cầu mặt hàng nước giải khát trà xanh C2. 4.1. Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu. 4.2. Các đề xuất, kiến nghị 4.2.1. Các đề xuất, kiến nghị với doanh nghiệp. 4.2.2. Các đề xuất, kiến nghị với nhà nước. 4.3. Những hạn chế khi nghiên cứu và đặt vấn đề nếu tiếp tục nghiên cứu.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY