Phân tích chính sách năng lượng tái tạo

S/O - Nâng cao tính cạnh tranh của thị trường, điều tiết khung giá hợp lý - Nâng cao ý thức của người dân về môi trường - Đầu tư công nghệ sản xuất NL - Khuyến khích đầu tư hỗ trợ từ các tổ chức O/W - Mở rộng quy mô sản xuất, tận dụng triệt để nguồn NLTT - Kêu gọi đầu tư hỗ trợ về vốn, KHKT,nghiên cứu Lồng ghép phát triển NLTT với chương trình phát triển KTXH - Hợp tác quốc tế S/T - Đẩy mạnh, nhân rộng các dự án CDM nhằm thu hút đầu tư, nguồn lực - Nâng cao tính cạnh tranh - Khuyến khích đầu tư, hỗ trợ về vốn, KHKT - Có định hướng, hỗ trợ hợp lý W/T - Đẩy mạnh cơ chế hổ trợ, khuyến khich về vốn, KHKT - Kêu gọi đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực - Có kế hoạch khai thác nguồn nhiên liệu hóa thạch; đầy mạnh nghiên cứu khai thác nguồn NLTT

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY