Phân tích chiến lược của Doanh Nghiệp PicoPlaza

.GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY II. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI Các ngành kinh doanh của DN Tốc độ tăng trưởng kinh doanh của DN Giai đoạn trong chu kì phát triển của ngành Đánh giá tác động của môi trường vĩ mô A .Nhân tố chính trị luật pháp B .Nhân tố công nghệ C .Nhân tố kinh tế : D .Nhân tố về văn hóa – xã hội Đánh giá cường độ cạnh tranh - Rào cản gia nhập ngành - Quyền lực thương lượng từ phía nhà cung ứng : - Quyền lực thương lượng từ phía khách hàng: - Cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong ngành - Đe dọa từ các sản phẩm thay thế - Đe dọa từ các gia nhập mới Chấm điểm cho các nhân tố Mô thức EFAS : III. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN TRONG 1) Sản phẩm chủ yếu của Pico: 2) Thị trường: 3) Đánh giá các nguồn lực , năng lực dựa trên chuỗi giá trị của DN : 4) Xác định các năng lực cạnh tranh 5) Vị thế cạnh tranh của Pico : Mô thức IFAS : IV) CHIẾN LƯỢC CỦA DOANH NGHIỆP : Chiến lược cạnh tranh : Chiến lược tăng trưởng : V) ĐÁNH GIÁ TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP : Phong cách lãnh đạo chiến lược của Pico : Nhận xét về văn hóa doanh nghiệp :

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY