Phân tích các dấu hiệu khách quan của vi phạm hành chính

Vi phạm hành chính được quy định gián tiếp tại khoản 2 Điều 1 Pháp lệnh xử lí vi phạm hành chính năm 2002: “ Xử phạt vi phạm hành chính được áp dụng đối với cá nhân, cơ quan, tổ chức (Sau đây gọi là cá nhân, cơ quan, tổ chức) có hành vi cố ý hoặc vô ý vi phạm các quy định của pháp luật về quản lí nhà nước mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử lí hành chính”. Để xác định một hành vi xảy ra có phải là vi phạm hành chính hay không, cần xác định các dấu hiệu pháp lí của các yếu tố cấu thành loại vi phạm pháp luật này. Những dấu hiệu này được mô tả trong các văn bản pháp luật quy định về vi phạm hành chính, hình thức và biện pháp xử lí vi phạm hành chính.Cũng như các vi phạm pháp luật khác, cấu thành của vi phạm pháp luật hành chính gồm bốn yếu tố: mặt khách quan, mặt chủ quan, khách thể, chủ thể. Bài viết xin tập trung phân tích các dấu hiệu thuộc mặt khách quan của vi phạm pháp luật hành chính.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY