Phần 1 - Chương trình chuyên viên

Phần I – Lớp chuyên viên 1. Quyền lực chính trị là gi? Tại sao nói quyền lực nhà nước là loại hình quyền lực quan trọng nhất trong quyền lực chính trị? 2. Hệ thống chính trị là gì? Phân tích các yếu tố cấu hình thành hệ thống chính trị. 3. Anh /Chị hãy trình bày cấu trúc của hẹ thống chính trị ở nước ta hiện nay và phân tích vai trò của các yếu tố cấu hthanhf trong hệ thống đó. 4. Anh/ chị hãy phân tích vai trò của đảng cộng sản việt nam trong hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay. 5. Cương lĩnh xây dựng đát nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH(Bổ sung, phát triển năm 2011) khẳng định: ,, Nhân dân thực hiện quyền làm chủ thông qua hoạt động của nhà nước, của cả hệ thống chính trị và các hình thức dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện”. Anh/chị hãy phân tích luận điểm trên. 6. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội( bổ sung phát triển năm 2011) xác định: “Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nên tảng là liên minh giữa giai cấp công Gnhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức do đảng cộng sản việt nam lãnh đạo”. Anh/ chị hãy phân tích luận điểm trên.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY