Ô nhiễm môi trường đất và biện pháp sử dụng cây xanh để cải tạo môi trường

Nội dung I . ĐẶT VẤN ĐỀ II . MÔI TRƯỜNG ĐẤT VÀ SINH THÁI III. Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐẤT 3.1. Đất là một hệ sinh thái 3.2. Tác động của hệ thống sản xuất đến môi trường đất 3.3. Ô nhiễm môi trường đất 3.3.1. Phế liệu từ sản xuất 3.3.1.1. Phế liệu từ cơ sở chế biến thủy sản 3.3.1.2. Phế liệu từ máy móc, bao bì 3.3.2. Vi sinh vật, côn trùng và ký sinh trùng 3.3.3. Chất thải rắn từ cơ sở chế biến thủy sản IV. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG ĐẤT 4.1. Các chất thải vô cơ trong đất 4.2. Các chất thải hữu cơ trong đất 4.3. Các chất thải lỏng trong đất 4.4. Các chất độc vô cơ và hữu cơ 4.5. Các vi sinh vật 4.6. Côn trùng và ký sinh trùng V. BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT Ô NHIỄM ĐẤT 5.1. Làm sạch cơ bản 5.2. Khử những chất thải rắn 5.3. Phương pháp tập trung và thải bỏ 5.4. Thu hồi, tái chế và sử dụng lại VI. TRỒNG CÂY XANH ĐỂ CẢI TẠO MÔI TRƯỜNG ĐẤT 6.1. Trồng rừng phòng hộ đầu nguồn 6.2. Trồng cây chịu hạn 6.3. Trồng cây chống thoái hóa đất 6.4. Dùng cánh đồng tưới, cánh đồng lọc 6.5. Trồng lau sậy VII / KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY