Nội dung pháp lý cơ bản của việc tổ chức lại doanh nghiệp, HTX

Cá nhân có điều kiện theo quy định của pháp luật có thể thành lập doanh nghiệp tư nhân, thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoặc cùng góp vốn để thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần, công ty hợp danh hoặc cùng góp sức lao động và góp vốn trên cơ sở tự nguyện thành lập hình thức nền kinh tế tập thể là hợp tác xã (HTX). Trong quá trình kinh doanh, chủ đầu tư có quyền mở rộng, thu hẹp quy mô hoặc chuyển đổi hình thức kinh doanh phù hợp với khả năng kinh doanh của họ ở từng giai đoạn kinh doanh khác nhau. Luật doanh nghiệp năm 2005 và Luật Hợp tác xã năm 2003 đã có những quy định nằm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư có thể linh hoạt trong việc tổ chức hoạt động kinh doanh bằng cách tổ chức lại mô hình kinh doanh của mình. Họ có thể tổ chức lại doanh nghiệp, HTX thông qua việc chia, tách, sát nhập, hợp nhất và chuyển đổi hình thức pháp lý của doanh nghiệp, HTX. Vì vậy, các quy định về tổ chức lại doanh nghiệ, HTX có ý nghĩa đặc biệt đối với các cá nhân là các nhà đầu tư.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY