Nội dung nguyên tắc đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Trong xu thế phát triển kinh tế thị trường, gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), dân chủ hóa xã hội, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đòi hỏi nhà nước ta phải hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Do đó, trong thời gian vừa qua, để việc xây dựng hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam đạt được nhiều kết quả, việc tuân thủ nguyên tắc “đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp” là rất quan trọng, chúng ta cần chú trọng hơn nữa việc tuân thủ nguyên tắc này để góp phần xây dựng một hệ thống pháp luật pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY