Nội dung công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn Việt Nam, thực trạng và giải pháp trong nông nghiệp nông thôn của nước ta hiện nay

MỤC LỤC CHƯƠNG 1: NỘI DUNG CNH – HĐH NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN VN2 1.Khái niệm CNH - HĐH nông nghiệp nông thôn Việt Nam2 2.Nội dung của CNH - HĐH nông nghiệp nông thôn Việt Nam2 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP TRONG NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN CỦA NƯỚC TA HIỆN NAY10 1.Hiện trạng nông thôn Việt Nam bước vào CNH – HĐH:. 10 2.Thực trạng về nông nghiệp nông thôn Việt Nam hiện nay. 10 2.1.Thành tựu:. 10 2.2.Các vấn đề tồn tại:. 22 Nguyên nhân của các vấn đề tồn tại:27 I.Các giải pháp:31 Giải pháp về khoa học công nghệ:. 31 Giải pháp về nguồn nhân lực:. 33 Giải pháp về cơ sở hạ tầng:. 34 2.3.Giải pháp tổ chức sản xuất và kinh doanh. 35 2.4.Giải pháp về chính sách. 37 3.Tăng cường hợp tác quốc tế. 42 4.Nâng cao năng lực lãnh dạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, sự tham gia của các đoàn thể chính trị - xã hội trong lĩnh vực nông nghiệp-phát triển nông thôn (45 TRANG) . 42

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY