Những vấn đề pháp lý về công ty hợp danh

Bài tập học kì 9 đó nha!!!! Bà con tham khảo LỜI NÓI ĐẦU 1 GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 2 I. Các quy định của Luật Doanh nghiệp 2005 về công ty hợp danh. 2 1. Các quy định của Luật doanh nghiệp 2005 về thành viên của công ty hợp danh. 2 2. Các quy định của Luật doanh nghiệp 2005 về cơ cấu tổ chức và quản lý nội bộ công ty hợp danh. 5 3. Các quy định của Luật doanh nghiệp về vốn của công ty hợp danh. 7 4. Các quy định của Luật doanh nghiệp 2005 về tư cách pháp nhân của công ty hợp danh. 8 II. Bình luận của cá nhân về các quy định của Luật doanh nghiệp 2005 về công ty hợp danh. 9 1. Các mặt tích cực trong các quy định của Luật doanh nghiệp 2005 về công ty hợp danh. 9 2. Các hạn chế trong các quy định của Luật doanh nghiệp 2005 về công ty hợp danh. 11 III. Một số kiến nghị nhằm hạn chế, khắc phục những hạn chế trong các quy định của Luật doanh nghiệp 2005 về công ty hợp danh. 13 1. Sửa đổi Điểm c Khoản 1 Điều 130 Luật doanh nghiệp 2005. 13 2. Quy định cho công ty hợp danh có quyền phát hành trái phiếu. 13 3. Cần bổ sung thêm các quy định để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thành viên góp vốn. 14 4. Cần phải quy định rõ ràng về người đại diện theo pháp luật của công ty hợp danh và quyền đại diện của thành viên hợp danh. 14 5. Sửa đổi quy định tại Khoản 1 Điều 133 Luật doanh nghiệp 2005 về chế độ chịu trách nhiệm của thành viên hợp danh. 14 KẾT LUẬN 15

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY