Nhận thức của Hồ chí minh về cách mạng dân tộc và sức mạnh thời đại

A- ĐẶT VẤN ĐỀ Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam do Chủ Tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, nhân dân ta đã tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng đầy gian khổ, hy sinh và đã giành được nhiều thắng lợi to lớn. Một trong những nguyên nhân tạo nên thắng lợi đó là chúng ta đã biết kết hợp tài tình sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Ngày nay, trong bối cảnh Việt Nam đang chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, đòi hỏi chúng ta phải năm vững bài học trên đây, phải biết kết hợp đúng đắn và khéo léo sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, nhân tố nội lực và nhân tố ngoại lực để tạo ra tổng hợp lực nhằm thúc đẩy đất nước phát triển, hội nhập thành công và bên vững vào nền kinh tế quốc tế. Xuất phát từ nhận thức trên đây, em chọn vấn đề: “Phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại”. Do tầm hiểu biết còn hạn chế, trong bài làm không tránh khỏi những hạn chế, em rất mong được sự góp ý và giúp đỡ của thầy cô. B- GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I. Nhận thức của Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại Tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại được hình thành qua một quá trình lâu dài, từ khi Người còn học tập trong nước và sau đó là bôn ba ra nước ngoài tìm đường cứu nước, học tập chủ nghĩa Mác – Lênin, hoạt động thực tiễn và lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Và nhận thức này có sự phát triển từ thấp đến cao. Nhận thức đó được hình thành trên cơ sở nêu cao truyền thống ngàn đời của dân tộc, nắm bắt chính xác đặc điểm, yêu cầu của thời đại, tiếp thu quan điểm của Mác – Lênin về đoàn kết quốc tế. 1. Nhận thức của Hồ Chí Minh về sức mạnh dân tộc Từ rất sớm, Hồ Chí Minh (HCM) đã nhận thức được rằng sức mạnh dân tộc được tạo thành từ những giá trị truyền thống dân tộc. Trong đấu tranh chống kẻ thù xâm lược cũng như trong lao động sản xuất, nhân dân Việt Nam luôn thể hiện tinh thần chiến đấu ngoan cường, tinh thần đoàn kết, sự thông minh sáng tạo, ý thức độc lập tự chủ, tự lực, tự cường và đặc biệt là tinh thần yêu nước của cả dân tộc. Từ đó Người có niềm tin vững chắc vào sức mạnh dân tộc. Điều này được thể hiện trong các tác phẩm văn chương của Người như: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là truyền thống quý báu của ta. Từ xưa tới nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sục sôi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm ” Mặc dù đánh giá rất cao sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc nhưng HCM đã nhận thức rõ những hạn chế của các cuộc vận động cứu nước giai đoạn cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX. Từ đó, Người quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY