Nhận dạng tiếng nói tiếng việt theo hướng tiếp cận nhận dạng âm vị tự động

Phương pháp được chúng tôi sử dụng là data driven- clustering. Chúng ta sẽ gom nhóm các trạng thái của các mô hình triphone dựa vào độ đo khoảng cách giữa các trạng thái. Các trạng thái cùng 1 phân nhóm sẽ được buộc vào thành 1 trạng thái. Dựa vào các nhóm trạng thái này chúng ta sẽ gom nhóm các âm vị. Cách gom nhóm các trạng thái được tiến hành nhưsau. Ban đầu mỗi trạng thái sẽ nằm ở 1 cluster. Tại mỗi bước lặp, hai cluster khi trộn sau khi trộn vào có khoảng cách trung bình giữa các trạng thái trong cùng 1 cluster là nhỏ nhất sẽ được trộn lại. Quá trình được lặp cho đến khi tồn tại 1 cluster có khoảng cách trung bình giữa các trạng thái lớn hơn ngưỡng T. Nếu ngưỡng T càng lớn thì sốcluster càng giảm.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY