Nhà báo, cán bộ truyền thông hiện đại đáp ứng yêu cầu của hội nhập và toàn cầu hoá

Bàn về phẩm chất, năng lực một nhà báo hiện đại, là một nội dung phong phú, hấp dẫn. Xác định một cách khái quát những loại (nhóm) tiêu chí nào trong năng lực, khả năng chuyên môn mà một nhà báo hiện đại cần phải có, để từ đó đưa ra và luận chứng cho những định hướng đổi mới nội dung, chương trình đào tạo cán bộ báo chí, truyền thông ở nước ta, có 2 tiêu chí (đúng hơn là 2 nhóm, 2 tập hợp tiêu chí) mà một nhà báo hiện đại cần phải có: - thứ nhất, có đủ tri thức về các loại hình báo chí hiện đại (truyền hình, phát thanh, mạng, báo in ), tri thức về kỹ năng, phương pháp sử dụng các phương tiện thiết bị kỹ thuật của công nghệ truyền thông hiện đại; - thứ hai, một tri thức nền vững chắc và đủ rộng để có thể tiếp tục tự đào tạo bồi dưỡng, đủ để phát hiện, nhận thức các sự kiện, vấn đề liên quan đến nhiều lĩnh vực hoạt động khác nhau của đời sống xã hội, trong thực hiện sáng tạo các tác phẩm báo chí truyền thông.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY