Nguyên tắc tập trung dân chủ và ý nghĩa của nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước

MỤC LỤCI. KHÁI NIỆM NGUYÊN TẮC TẬP TRUNG DÂN CHỦ .1 II. NHỮNG CƠ SỞ CỦA NGUYÊN TẮC TẬP TRUNG DÂN CHỦ TRONG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 1.Cơ sở chính trị .2 2. Cơ sở pháp lý .3 III. NỘI DUNG CỦA NGUYÊN TẮC TẬP TRUNG DÂN CHỦ TRONG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC. 1. Sự phụ thuộc của cơ hành chính Nhà nước vào cơ quan quyền lực Nhà nước cùng cấp 3 2. Sự phục tùng cấp dưới đối với cấp trên, địa phương đối với trung ương .4 3. Sự phân cấp quản lý . 5 4. Sự hướng về cơ sở 5 5.Sự phụ thuộc hai chiều của cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương . 5 IV. Ý NGHĨA CỦA NGUYÊN TẮC TẬP TRUNG DÂN CHỦ TRONG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY .6 V. THỰC TRẠNG VIỆC VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC TẬP TRUNG DÂN CHỦ VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VIỆT NAM NHẰM ĐẢM BẢO NGUYÊN TẮC TẬP TRUNG DÂN CHỦ. 1Những thành tựu bước đầu .7 2. Những khuyết điểm và yếu kém .8 3. Những biện pháp chủ yếu để nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động quản lý hành chính nhà nước theo nguyên tắc tập trung dân chủ .9 VI. KẾT LUẬN .10 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY