Nguyên tắc hôn nhân một vợ, một chồng ở Việt Nam - Lịch sử phát triển và thực tiễn áp dụng

Phần mở đầu B. Phần nội dung I. Khái quát về nguyên tắc một vợ một chồng 1. Nguyên tắc hôn nhân một vợ, một chồng - một trong những nền tảng của hệ thống pháp luật hôn nhân và gia đình Việt Nam 2. Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc hình thành và phát triển nguyên tắc 2.1- Quan điểm của chủ nghĩa Mác lê-nin 2.2- Quan điểm đường lối của Đảng 2.3- Cơ sở kinh tế- xã hội của sự hình thành nguyên tắc hôn nhân một vợ một chồng 3. Nội dung cơ bản của nguyên tắc II. Quá trình hình thành và phát triển nguyên tắc hôn nhân một vợ , một chồng trong pháp luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam qua các thời kỳ 1. Giai đoạn trước khi có luật hôn nhân và gia đình năm 1959 2. Giai đoạn tự khi có luật hôn nhân và gia đình năm 1959 đến nay III. Thực tiễn áp dụng nguyên tắc hôn nhân một vợ một chồng C. Phần kết

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY