Nguyên tắc giá gốc và nguyên tắc thận trọng

MỤC LỤC MỤC LỤC1 LỜI CẢM ƠN3 1.Khái niệm, mục tiêu và phương pháp nghiên cứu4 1.1Khái niệm4 1.2Mục tiêu4 1.3Phương pháp4 1.3.1Nguyên tắc giá gốc4 1.3.2Nguyên tắc thận trọng4 2.Nội dung nghiên cứu5 2.1Những khó khăn khi xác định tài sản5 2.1.1Quyền sở hữu nguồn lực không chắc chắn5 2.1.2Lợi ích kinh tế không chắc chắn hay khó để đo lường8 2.1.3Thay đổi lợi ích kinh tế13 2.1.4Định giá các công cụ tài chính15 2.2Những quan niệm sai lầm thường thấy về kế toán tài sản17 2.2.1Nguồn lực được công ty trả tiền phải là tài sản.17 2.2.2Nguồn lực không thể loại trừ thì không thể là tài sản18 2.2.3Nguồn lực được mua là tài sản, phát triển một nguồn lực thì không phải là tài sản18 2.2.4Giá trị thị trường có liên quan nếu tài sản dự định được bán.18 2.3Phân tích cơ cấu vốn19 2.3.1Phân tích cơ cấu bảng cân đối19 2.3.2Phân tích cơ cấu báo cáo kết quả kinh doanh.20 2.4Phân tích các tỷ số tài chính20 2.4.1Tỷ số thanh toán: đo lường khả năng thanh toán của công ty20 2.4.2Tỷ số hoạt động: đo lường mức độ hoạt động lien quan đế tài sản của công ty21 2.4.3Tỷ số đòn bẩy tài chính:22 2.4.4Tỷ số sinh lợi23 2.4.5Tỷ số giá trị thị trường24 3Kết luận25 PHẦN 2: PHÂN TÍCH CHI PHÍ26 1.Mục tiêu và phương pháp nghiên cứu26 1.1.Khái niệm chi phí26 1.2Các tiêu chuẩn ghi nhận chi phí và những khó khăn trong việc ghi nhận chi phí26 1.3Mục tiêu nghiên cứu28 1.4Phương pháp nghiên cứu28 2.Nội dung nghiên cứu28 2.1Nhóm chi phí của các nguồn lực tạo ra lợi ích trong nhiều thời kỳ28 2.1.1Khấu hao tài sản cố định29 2.1.2Ghi nhận tài sản thương hiệu30 2.1.3Chi phí nghiên cứu và phát triển31 2.1.4Chi phí quảng cáo32 2.2Nhóm chi phí các nguồn lực có thời gian và tổng số chi trả không xác định34 2.2.1Lương hưu và các khoản trợ cấp34 2.2.2Chi phí môi trường35 2.3Nhóm chi phí của các nguồn lực có giá trị khó xác định35 2.3.1Chi phí kinh doanh35 2.3.2Quyền chọn mua cổ phần cho Ban quản trị37 2.4Nhóm chi phí của các nguồn lực chưa sử dụng bị giảm giá37 2.4.1Giảm giá tài sản hoạt động38 2.4.2Thay đổi giá trị của các công cụ tài chính38 2.5Một số lưu ý khác khi phân tích chi phí39 2.5.1Đối với giá vốn hàng bán39 2.5.2Đối với chi phí bán hàng39 2.5.3Đối với chi phí quản lý doanh nghiệp40 2.5.4 Đối với lãi vay40 3.Kết luận40 PHẦN 3: PHÂN TÍCH DỰ PHÓNG42 1Mục tiêu và phương pháp nghiên cứu42 1.1Khái niệm42 1.2Mục tiêu:42 1.3. Phương pháp nghiên cứu:43 1.3.1Đi tìm mối liên hệ giữa dự phóng và các phân tích khác:43 1.3.2Kỹ thuật dự phóng:43 1.3.3Khởi đầu: điểm xuất phát44 1.3.3.1Hành vi của tăng trưởng doanh số:44 1.3.3.2Hành vi của thu nhập45 1.3.3.3Hành vi của thu nhập cổ phần.46 1.3.3.4Hành vi của các nhân tố trong ROE.47 2 . Nội dung nghiên cứu49 2.1. Dự phóng doanh thu49 2.2. Dự phóng chi phí và thu nhập51 2.3. Dự phóng bảng cân đối kế toán.52 2.4. Dự phóng lưu chuyển tiền tệ55 2.5. Phân tích độ nhạy cảm56 3KẾT LUẬN60 LỜI CẢM ƠN Trước tiên, thay mặt nhóm 03 em xin gửi lời cảm ơn tới cô hướng dẫn đề tài nghiên cứu của nhóm, Tiến sĩ Nguyễn Thị Uyên Uyên, đă tạo mọi điều kiện, động viên và giúp đỡ nhóm hoàn thành tốt đề tài nghiên cứu này, Sự hiểu biết sâu sắc về Kinh Tế, cũng như kinh nghiệm của cô chính là tiền đề giúp nhóm đạt được những thành tựu và kinh nghiệm quý báu. Tôi cũng xin chân thành cảm ơn các bạn trường đại học ngoại ngữ đã giúp chúng tôi dịch một số từ khó và chỉnh câu cho phù hợp,cuối cùng tôi cũng xin cảm ơn các bạn trong nhóm đã cùng nhau phối hợp và giúp đỡ lẫn nhau để cùng đi đến kết quả cuối cùng là hoàn thành bài nghiên cứu này. Xin chân thành cảm ơn!PHẦN 1: PHÂN TÍCH TÀI SẢN 1. Khái niệm, mục tiêu và phương pháp nghiên cứu 1.1 Khái niệm Tài sản là những nguồn lực thuộc sở hữu của một công ty và có khả năng mang lại lới ích kinh tế trong tương lai, đồng thời có giá trị có thể xác định được một cách đáng tin cậy. Tài sản có thể biểu hiện dưới nhiều dạng bao gồm: tiền mặt, chứng khoán thị trường, khoản thu khách hàng, hàng tồn kho, tài sản cố định, các khoản đầu tư dài hạn vào các công ty khác, và tài sản vô hình. 1.2 Mục tiêu Mục tiêu thứ nhất của việc phân tích tài sản là xác định kinh phí bỏ ra cần được ghi nhận là một tài sản trong báo cáo tài chính của công ty hay nên được báo cáo như khoản chi phí hiện tại. Mục tiêu thứ hai của việc phân tích tài sản là đánh giá các giá trị tài sản được báo cáo trong báo cáo tài chính, đòi hỏi phải có một đánh giá khấu hao, dự phòng và xóa sổ. Để thực hiện hai mục tiêu trên đòi hỏi các nhà phân tích tìm hiểu những người nào có quyền sở hữu nguồn lực đó, liệu nó có tạo ra lợi ích trong tương lai, và liệu những lợi ích đó có đo lường được một cách chắc chắn và hợp lý hay không. 1.3 Phương pháp Bài nghiên cứu đề cập đến hai phương pháp nghiên cứu là: Nguyên tắc giá gốc và Nguyên tắc thận trọng 1.3.1 Nguyên tắc giá gốc Nguyên tắc giá gốc được phân tích dựa trên bảng cân đối kế toán, vì bảng cân đối kế toán cung cấp thông tin trên giá trị của các nguồn lực nhà quản lý mua lại hoặc phát triển. Hầu hết các quốc gia tài sản được báo cáo trong bảng cân đối kế toán có giá trị là nguyên giá. Nguyên giá chứ không phải là giá trị hợp lý, giá trị thay thế, hoặc giá trị sử dụng, được sử dụng để ghi lại các tài sản bởi vì chúng thường có thể được kiểm tra dễ dàng hơn. Quan điểm phân tích dựa vào giá gốc của các nhà đầu tư rất quan trọng bởi vì các nhà quảng lý có động cơ để đưa ra một cách nhìn triển vọng của việc quản lý các nguồn tài nguyên của công ty. Bằng cách yêu cầu các giao dịch được ghi nhận với nguyên giá, kế toán có thể hạn chế khả năng của nhà quản lý trong việc phóng đại giá trị tài sản mà họ đã mua hoặc nâng cấp. Tuy nhiên, nguyên tắc giá gốc cũng hạn chế các thông tin hiện hữu cho các nhà đầu tư biết về tiềm năng của tài sản công ty, vì giá trao đổi thường khác từ giá trị hợp lý: thể hiện số tiền mà các bên (a) có hiểu biết về tài sản được trao đổi, (b) có mong muốn trao đổi, (c) sẽ trao đổi như là trong các giao dịch bình thường giữa các bên bình thường hoặc giá trị sử dụng. 1.3.2 Nguyên tắc thận trọng Phương pháp nguyên tắc thận trọng đưa ra một ngoại lệ cho việc sử dụng các giá trị theo nguyên giá. Phương pháp này đòi hỏi các nhà quản lý phải điều chỉnh giá trị tài sản về giá trị hợp lý, tức là giá đã bị suy giảm so với ban đầu. Chi phí thấp hơn hoặc quy tắc thị trường dùng để định giá hàng tồn kho, việc lập dự toán thiệt hại dự kiến từ những khoản nợ khó đòi, và việc điều chỉnh giảm giá trị của những tài sản hoạt động không dự kiến ​​sẽ phục hồi chi phí là tất cả các trường hợp ứng dụng nguyên tắc này. Do đó, nguyên tắc thận trọng đảm bảo hơn cho các nhà đầu tư rằng ước tính của các nhà quản lý về giá trị các nguồn lực công ty không phải là phóng đại. Kết quả là, giá trị tài sản báo cáo trên bảng cân đối kế toán có thể được coi là thấp hơn giá trị của lợi ích trong tương lai mang lại từ chiến lược quản lý kinh doanh hiện tại.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY