Nguyên lý tái tạo ảnh trong máy CT

MỤC LỤC Lời nói đầu .1 Phần A Tổng quan về máy chụp cắt lớp điện toán X – ray computed tomography .2 I. Giới thiệu 2 II. Một số khái niệm cơ bản .2 a. Nguyên lý cơ sở .2 b. Thang đo độ suy giảm tuyến tính 3 c. Tạo ảnh .4 III. Một số phương pháp quét và các thế hệ máy CT 4 1. Máy CT thế hệ thứ nhất .4 2. Máy CT thế hệ thứ hai 5 3. Máy CT thế hệ thứ ba .5 4. Máy CT thế hệ thứ tư .5 5. Máy CT thế hệ thứ năm 5 6. Một số đặc điểm của các thế hệ máy CT 6 IV. Cấu trúc hệ thống máy CT .7 1. Giàn quay . 7 2. Bàn bệnh nhân 10 3. Hệ thống máy tính 10 4. Bàn điều khiển 10 5. Máy chụp phim .10 V. Nguyên lý hoạt động . 10 Phần B: Tái tạo ảnh CT .11 I. Khái niêm chung . 11 II. Nguyên lý tái tạo ảnh 11 1. Nguyên tắc chung 11 2. Phương pháp tái tạo ảnh đại số học .13 a. Giới thiệu 13 b. Nguyên lý .13 3. Phương pháp tái tạo ảnh biến đổi tích phân 16 a. Giới thiệu 16 b. Nguyên lý .17 3. Ưu, nhược điểm 19 Kết luận 20 Tài liệu tham khảo 20 Mục lục .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY