TÍNH CHẤT CỦA NGÔN NGỮ BÁO CHÍ trang 3 1. Tính chính xác trang 3 2. Tính cụ thể . trang 3 3. Tính đại chúng trang 4 4. Tính ngắn gọn . trang 4 5. Tính định hướng . trang 4 6. Tính biểu cảm . trang 5 7. Tính khuôn mẫu . trang 5 II - HAI LOẠI HÌNH BÁO CHÍ TIÊU BIỂU trang 6 1. Báo in . trang 6 2. Báo mạng điện tử . trang 6 3. Kết cấu chung của một bài báo . trang 7 4. Các lỗi sai thường thấy . trang 8 a) Viết sai phụ âm hoặc nguyên âm . trang 8 b) Lỗi sai về dấu thanh điệu trang 10 c) Lỗi về diễn đạt trang 10 5. Một số điểm cần chú ý trong ngôn ngữ báo chí trang 12 a) Viết tắt . trang 12 b) Viết hoa . trang 14 c) Dấu câu trong tiếng Việt . trang 15 III - GÌN GIỮ SỰ TRONG SÁNG CỦA TIẾNG VIỆT TRÊN BÁO CHÍ . trang 19 *Trách nhiệm của người làm báo . trang 20 IV - KẾT LUẬN . trang 21

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY