Nghiên cứu xây dựng mô hình đặc trưng người dùng (user profile) và ứng dụng

MỤC LỤC Trang MỤC LỤC 1 Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt 4 Danh mục các bảng biểu, đồ thị 5 Danh mục các hình vẽ 6 Chương 1. Giới thiệu 7 Chương 2. Hiện trạng nghiên cứu 12 2.1. Cấu trúc profile 12 2.1.1. Cấu trúc profile cho hệ thống tư vấn thông tin (Recommender System) của Montainer 12 2.1.2. Cấu trúc profile cho hệ thống đào tạo trực tuyến (e-Learning System) của Brusilouvsky 13 2.1.3. Cấu trúc profile cho hệ thống đào tạo trực tuyến (e-Learning System) của nhóm Lê Đức Long và cộng sự 15 2.2. Chọn đặc trưng 16 2.2.1. Bài toán chọn đặc trưng (Feature selection) 17 2.2.2. Phương pháp phân tích thành phần chính (Principal Component Analysis-PCA) 20 Chương 3. Phát biểu bài toán 23 3.1. Các định nghĩa 23 3.1.1. Cấu trúc profile 23 3.1.2. Miền giá trị của đặc trưng 24 3.1.3. Ý nghĩa của miền giá trị 24 3.2. Bài toán luận văn giải quyết 25 Chương 4. Đánh giá tính hữu ích của đặc trưng và tinh chỉnh miền giá trị đặc trưng 27 4.1. Cách tiếp cận 27 4.1.1. Ý tưởng của giải pháp 27 4.1.2. Ví dụ minh họa 28 4.2. Cơ sở lý luận 30 4.2.1. Extra value 31 4.2.2. Mệnh đề 34 4.2.3. Đặc trưng hữu ích 35 4.2.4. Đặc trưng không hữu ích 35 4.3. Đánh giá tính hữu ích của đặc trưng 35 4.3.1. Ý tưởng giải thuật 35 4.3.2. Thủ tục đánh giá tính hữu ích của đặc trưng fi với ngưỡng θ 4.3.3. Lưu đồ thủ tục đánh giá đặc trưng 37 4.4. Tinh chỉnh miền giá trị của đặc trưng 38 4.4.1. Rare value 38 4.4.2. Cách tiếp cận dựa trên độ lệch nhỏ nhất 38 4.4.3. Cách tiếp cận dựa trên giá trị trung vị 39 4.4.4. Thủ tục tìm rare value trong DOM(fi), với ngưỡng βi>1 42 4.4.5. Lưu đồ thủ tục tìm rare value 44 Chương 5. Thực nghiệm 45 5.1. Profile của sinh viên sư phạm- trường ĐH Sư phạm TPHCM 47 5.1.1. Đặc trưng ‘nguồn gốc cư trú’ 48 5.1.2. Đặc trưng ‘nơi sống’ 48 5.1.3. Đặc trưng ‘người sống cùng’ 51 5.1.4. Tình trạng hôn nhân 53 5.2. Đánh giá kết quả giải thuật 54 5.2.1. Ưu điểm 54 5.2.2. Hạn chế 54 Chương 6. Kết luận và hướng nghiên cứu tương lai 55 6.1. Những đóng góp của luận văn 55 6.2. Hướng phát triển 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO 58 PHỤ LỤC 61

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY