Nghiên cứu xác định chlorophyll-A bằng phương pháp huỳnh quang ứng dụng cho phân tích mẫu nước mặt và so sánh với phương pháp trắc quang

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH CHLOROPHYLL-A BẰNG PHƯƠNG PHÁP HUỲNH QUANG ỨNG DỤNG CHO PHÂN TÍCH MẪU NƯỚC MẶT VÀ SO SÁNH VỚI PHƯƠNG PHÁP TRẮC QUANG VÕ THỊ LỆ HIỀN Trang nhan đề Lời cảm ơn Mục lục Các bảng danh mục Mở đầu Chương 1: Tổng quan Chương 2: Cơ sở lý thuyết của phương pháp huỳnh quang Chương 3: Mục tiêu, nội dung nghiên cứu đề tài Chương 4: Thực nghiệm Chương 5: Kết luận Kết luận & kiến nghị Tài liệu tham khảo Phụ lục

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY