Nghiên cứu về giới, nam tính và sự ưa thích con trai ở Nepal và Việt Nam

Ở cả Nepal và Việt Nam cho thấy trong số những yếu tố ưa thích con trai khác nhau, học vấn thấp là lý do chính. Nam giới có trình độ học vấn cao thường ít có xu hướng bộc lộ tâm lý ưa thích con trai. Ở Việt Nam, có các yếu tố bộc lộ tâm lý ưa thích con trai và các yếu tố quyết định bao gồm sắp xếp cuộc sống (sống trong gia đình mở rộng), trải nghiệm thời thơ ấu về bất bình đẳng giới, điểm theo thang đo GEM, mức độ trầm cảm của người tham gia phỏng vấn cũng ảnh hưởng đáng kể và tích cực đến việc nam giới đề cao giá trị con trai như thế nào. Cụ thể, những người không sống trong gia đình mở rộng, những người chưa từng trải qua bất bình đẳng giới thời thơ ấu, những người có thái độ bất bình đẳng giới và những người bị trầm cảm nặng càng có tâm lý ưa thích con trai nhiều hơn. Ở Nepal một yếu tố quyết định nữa là tuổi tác, vì khi nam giới càng nhiều tuổi, càng có thái độ ưa thích con trai nhiều hơn, có thể cho thấy một số bước chuyển dịch cơ bản theo xu hướng có thái độ bình đẳng hơn theo thời gian. Thế hệ nam giới trẻ hơn dễ có xu hướng tiếp cận với thế giới bên ngoài thông qua giáo dục, các phương tiện thông tin và các chương trình của chính phủ, tổ chức phi chính phủ về giới trong khi tất cả các chương trình này đều có tác động tích cực. Kết quả nghiên cứu cũng nhấn mạnh nhu cầu tập trung can thiệp về đẳng cấp/ dân tộc cụ thể ở Nepal vì những phát hiện tương tự trong một nghiên cứu trước đây tiến hành đối với phụ nữ tại nước này (CREHPA/UNFPA. 2007b). Điều quan trọng là tìm hiểu về động cơ chính khi một đẳng cấp/ dân tộc cụ thể có thái độ ưa thích con trai cao/ trung bình. Ví dụ, các dân tộc sống ở khu vực đồng bẳng được coi là những thực hành xã hội – tôn giáo như của hồi môn khi con gái kết hôn, có thể được coi là một nhân tố thúc đẩy mạnh mẽ. Tuy nhiên, số liệu cũng chỉ rõ đẳng cấp là yếu tố dự đoán có giá trị về trao quyền và gắn liền với các khía cạnh khác nhau về giới, về tình trạng nghèo có thể giải thích nguyên nhân có thái độ ưa thích con trai cao giữa các đẳng cấp/ nhóm dân tộc cụ thể (DFID và Ngân hàng thế giới. 2006).

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY