Nghiên cứu về bệnh xuất huyết trên vi, xoang miệng của cá tra Pangasianodon hypophthalamus

MỤC LỤC CHƯƠNG1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Giới thiệu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Nội dung nghiên cứu CHƯƠNG2 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 2.1 Sơ lược đặc điểm sinh học của cá tra (Pangasianodon hypophthalamus) 2.1.1 Phân loại, phân bố, hình thái, môi trường sống 2.1.2 Đặc điểm dinh dưỡng 2.1.3 Đặc điểm sinh trưởng 2.1.4 Đặc điểm sinh sản 2.2 Đặc điểm cua vi khuẩn 2.3 Đặc điểm của tác nhân gây bệnh xuất huyết trên cá tra – basa 2.3.1 Aeromonas 2.3.2 Pseudomonas 2.4 Dấu hiệu bệnh lý 2.4.1 Aeromonas 2.4.2 Pseudomonas 2.5 Phân bố và lan truyền bệnh 2.6 Chẩn đoán bệnh 2.7 Tổng quan về bênh và Tình hình nghiên cứu bệnh xuất huyết trên cá tra – basa 2.7.1 Tổng quan về bệnh 2.7.2 Tình hình nghiên cứu bệnh xuất huyết 2.7.2.1 Trong nước 2.7.2.2 Trên thế giới 2.7.2.3 Các nghiên cứu về bệnh do vi khuẩn Aeromonas và Pseudomonas gây ra cho động vật thủy sản CHƯƠNG3 VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Phương pháp thu thập số liệu 3.2 Thời gian và địa điểm thu mẫu 3.2.1 Thời gian 3.2.2 Địa điểm thu mẫu 3.3 Phương pháp kiểm tra tổng thể mẫu cá 3.4 Phương pháp thu, bảo quản, vận chuyển, xử lý sơ bộ cá 3.4.1 Phương pháp thu 3.4.2 Bảo quản, vận chuyển, xử lý sơ bộ cá. 3.5 Phương pháp phân lập, nuôi cấy và định danh vi khuẩn 3.5.1 xử lý mẫu phân tích định tính 3.5.2 Phương pháp lập kháng sinh đồ 3.5.3 Xử lý mẫu định lượng vi khuẩn 3.6 Phương pháp gây nhiễm trở lại 3.6.1 Xác định mật độ vi khuẩn 3.6.2 Ương cá để thí nghiệm 3.6.2.1 Chuẩn bị bể ương 3.6.2.2 Nguồn cá thí nghiệm 3.6.2.3 Bố trí thí nghiệm 3.6.2.4 Thức ăn và phương pháp cho ăn 3.6.2.5 Chăm sóc và quản lý 3.6.3 Phương pháp gây cảm nhiễm 3.6.4 Chăm sóc theo dõi cá 3.7 Phương pháp tổng hợp xử lý số liệu CHƯƠNG4 DỰ KIẾN KẾT QUẢ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ TRÙ KINH PHÍ TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY