Nghiên cứu và khai thác hệ thống dẫn đường bằng vệ tinh GPS

Thông tin chứa HOW đƣợc truyền từ 29 bit gọi là số đếm Z (Z-Count). Z-Count thì không đƣợc truyền nhƣ là 1 từ đơn, nhƣng một phần của nó thì đƣợc truyền trong HOW. Các điểm đầu của các Z-Count đƣợc phát ra bởi thanh ghi X L của máy phát mã P trong vệ tinh sau mỗi 1,5 giây. 19 bit thấp của Z-Count đƣợc gọi là thời gian của 1 tuần (TOW), nó cho biết số lƣợng các X L đầu đã xảy ra từ khi bắt đầu của tuần hiện hành. Khởi đầu của 1 tuần xảy ra tại X L đầu tiên vào giữa đêm của ngày thứ 7 và sáng chủ nhật. TOW tăng từ 0 tại thời điểm bắt đầu của tuần đến 403.199, sau đó trở lại 0 vào thời điểm bắt đầu của tuần kế tiếp.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY