Nghiên cứu và đề xuất công nghệ xử lý nước thải thích hợp cho nhà máy giấy Tam Hiệp với công suất thải 250 m3/ngày đêm

CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU I. ĐẶT VẤN ĐỀ Công nghiệp sản xuất giấy và bột giấy chiếm vị trí quan trọng trong nền kinh tế nước ta. Công nghiệp giấy phát triển cùng với sự phát triển của kinh tế xã hội, nhu cầu về các sản phẩm giấy ngày càng tăng, thu hút nhiều lao động tham gia cùng kéo theo sự phát triển của một số ngành liên quan như: lâm nghiệp, xuất nhập khẩu, vận tải, ; chính vì vậy ngành công nghiệp này không thể thiếu được trong đời sống của người dân. Công nghiệp sản xuất giấy ra đời vừa đáp ứng được nhu cầu trong nước vừa giải quyết việc làm cho một bộ phận đáng kể nhân dân. Giấy đáp ứng các nhu cầu bức thiết trong cuộc sống con người để phục vụ nhiều mục đích khác nhau như: giấy viết, giấy in, giấy bao bì, vàng mã, sinh hoạt Bột giấy được sản xuất từ các nguyên liệu chủ yếu là gỗ, tre, nứa, lồ ô, giấy tái sinh. Tuy nhiên, nếu lượng nước thải do ngành công nghiệp này thải ra mà không qua xử lý sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường nước. Độc tính của các dòng nước thải từ các nhà máy sản xuất bột giấy và là do sự hiện diện một hỗn hợp phức tạp các dịch chiết trong than cây bao gồm: nhựa cây, các axit béo, lignin và một số sản phẩm phân hủy của lignin đã bị clo hóa có trọng lượng phân tử thấp. Nồng độ của một số chất từ dịch chiết có khả năng gây ức chế đối với cá. Khi xả trực tiếp nguồn nước thải này ra kênh rạch sẽ hình thành từng mảng giấy nổi lên trên mặt nước, làm cho nước có độ màu khá cao và hàm lượng DO trong nước hầu như bằng không. Điều này không những ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống của sinh vật nước mà còn gián tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân trong khu vực. Hiện nay có khoảng 90 nhà máy đang hoạt động trong cả nước, sản lượng giấy các tỉnh phía nam gần 90000 tấn/năm, trong đó Thành phố Hồ Chí Minh chiếm hơn 12000 tấn/năm. Tổng sản lượng bột giấy ở miền nam đạt đến 92500 tấn/năm. Nước thải của ngành công nghiệp giấy có hàm lượng COD khá cao 22000 – 46500mg/l, BOD chiếm từ 40 – 60 % COD phần lớn được gây ra từ những chất hữu cơ không Lignin. Ngoài các chỉ tiêu ô nhiễm của nước thải dịch đen đã được đề cập thì nước thải của xeo giấy có tỉ lệ COD, BOD, Lignin không cao bằng nước thải dịch đen nhưng các chỉ tiêu này cũng vượt quá giới hạn cho phép, do đó cần xử lý trước khi xả vào nguồn tiếp nhận là một điều tất yếu. II. MỤC ĐÍCH ĐỀ TÀI Với hiện trạng môi trường như vậy, vấn đề nghiên cứu công nghệ thích hợp xử lý nước thải cho ngành công nghiệp sản xuất bột giấy và giấy là hết sức cần thiết. Đề tài này được thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu và đề xuất công nghệ xử lý nước thải thích hợp cho nhà máy giấy Tam Hiệp với công suất thải 250 m3/ngày đêm. III. NỘI DUNG ĐỀ TÀI Tìm hiểu nguồn gốc, tính chất đặc trưng, khả năng gây ô nhiễm của nước thải sản xuất giấy và bột giấy của nhà máy giấy Tam Hiệp. Tổng quan về các phương pháp xử lý nước thải công nghiệp sản xuất giấy và bột giấy. Lựa chọn công nghệ xử lý nước thải phù hợp. Tính toán thiết kế các công trình xử lý. IV. PHẠM VI ĐỀ TÀI Việc ứng dụng công nghệ xử lý chung cho một ngành công nghiệp rất khó khăn, do mỗi nhà máy có đặc trưng riêng về công nghệ, nguyên vật liệu sản xuất, nên thành phần và tính chất nước thải thường khác nhau. Phạm vi ứng dụng của nghiên cứu là xử lý nước thải Công ty giấy Tam Hiệp, đặt tại xã Long Thành – Long Phước, huyện Bến cầu, tỉnh Tây Ninh. V. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN Trên cơ sở thu thập thông tin về công nghệ sản xuất và tình hình phát sinh nước thải tại nhà máy Tam Hiệp, đề tài tiến hành nghiên cứu và đề xuất công nghệ xử lý nước thải cho Công ty giấy Tam Hiệp. MỤC LỤC Mục lục Lời cảm ơn Danh mục các bảng Danh mục các hình Danh mục các bản vẽ CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU I. Đặt vấn đề 1 II. Mục đích đề tài 2 III. Nội dung đề tài 2 IV. Phạm vi đề tài 2 V. Phương pháp thực hiện 3 CHƯƠNG II: TỔNG QUAN VỀ NGÀNH CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT BỘT GIẤY VÀ GIẤY I. Hiện trạng ngành công nghiệp sản xuất bột giấy và giấy 4 II. Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy 8 1. Nguyên liệu 8 2. Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy 9 III. Các vấn đề liên quan đến môi trường 12 1. Các nguồn gây ô nhiễm 12 2. Thực trạng ô nhiễm trong công nghệ sản xuất giấy 13 3. Giải pháp cho ngành công nghiệp giấy 14 CHƯƠNG III: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TAM HIỆP I. Giới thiệu về công ty 17 1. Vị trí địa lý 17 2. Các sản phẩm chính của công ty 18 3. Nhu cầu về nguyên, nhiên liệu 19 4. Công nghệ sản xuất bột giấy 20 5. Công nghệ sản xuất giấy 24 6. Danh mục máy móc thiết bị 25 7. Nhu cầu về nhân lực 27 II. Các nguồn gây ô nhiễm môi trường 27 1. Nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí 27 2. Nguồn gây ô nhiễm môi trường nước 29 3. Nguồn phát sinh chất thải rắn 31 III. Các biện pháp khắc phục 31 1. Khống chế ô nhiễm ồn 31 2. Khống chế ô nhiễm không khí 32 3. Khống chế ô nhiễm môi trường nước 33 CHƯƠNG IV: CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP BỘT GIẤY VÀ GIẤY I. Xử lý cơ học 34 1. Song chắn rác hoặc thiết bị nghiền rác 34 2. Bể lắng 35 II. Các phương pháp hóa lý 36 1. Keo tụ 36 2. Tuyển nổi 37 3. Hấp phụ 39 III. Các phương pháp hóa học 39 1. Phương pháp trung hòa 39 2. Phương pháp oxy hóa – khử 40 3. Kết tủa hóa học 40 IV. Phương pháp sinh học hiếu khí 41 V. Một số công nghệ xử lý nước thải công nghiệp sản xuất giấy và bộ giấy đã được sử dụng 45 1. Công ty giấy Hòa Phương 46 2. Nhà máy sản xuất giấy và bột giấy Xuân Đức 46 CHƯƠNG V: LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ VÀ TÍNH TOÁN CÔNG TRÌNH I. Cơ sở lựa chọn công nghệ 47 1. Lưu lượng nước thải 47 2. Đặc tính nước thải đầu vào 47 3. Tiểu chuẩn nước thải đầu ra 48 II. Lựa chọn công nghệ 48 1. Hai phương án đề xuất 48 2. So sánh hai phương án 51 3. Thuyết minh sơ đồ công nghệ 53 III. Tính toán công trình 54 1. Song chắn rác 54 2. Hố thu 56 3. Bể điều hòa 56 4. Bể lắng I 59 5. Bể trộn 63 6. Bể phản ứng xoáy kết hợp với bể lắng đứng 65 7. Ngăn trung hòa 69 8. Bể Aerotank 69 9. Bể lắng II 80 10. Bể khử trùng 84 11. Ngăn chứa bùn 86 12. Bể nén bùn 86 13. Lọc ép dây đai 89 CHƯƠNG VI: TÍNH TOÁN KINH TẾ CHO HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI I. Vốn đầu tư cho từng hạng mục 90 1. Phần xây dựng 90 2. Phần thiết bị 91 II. Chi phí quản lý và vận hành 92 1. Chi phí nhân công 92 2. Chi phí điện năng 92 3. Chi phí hóa chất 92 4. Giá thành một m3 nước 93 CHƯƠNG VII: KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ I. Kết luận 94 II. Kiến nghị 94 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY