Nghiên cứu tiền lương, thu nhập trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn Hà Nội

Các giải pháp đó là: Nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp ngoài nhà nước (1); đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn tay nghề cho người lao động (2); nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn và tăng cường sự kiểm tra giám sát về việc thực hiện những quy định của Nhà nước về tiền lương ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước (3); hoàn thiện công tác tổ chức lao động tiền lương trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước (4) như kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nhân sự, cán bộ chuyên trách lao động - tiềnlương trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, xây dựng và hoàn thiện các công cụ cần thiết để trả lương công bằng, chính xác theo vị trí làm việc và mức độ đónggóp, cống hiến của người lao động. Bên cạnh sự nỗ lực của các doanh nghiệp ngoàinhà nước, Nhà nước cần hoàn thiện các chính sách về tiền lương, thu nhập đối với các doanh nghiệp, chính sách phát triển thị trường lao động và hỗ trợ để các doanh nghiệp ngoài nhà nước nâng cao khả năng cạnh tranh, hỗ trợ các doanh nghiệp ngoài nhà nước trong việc đào tạo, phát triển nguồn nhân lực

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY