Nghiên cứu tận dụng nguồn mỡ cá tra cá basa để điều chế dầu nhờn sinh học

MỤC LỤC Luận văn dài 75 trang: LỜI CÁM ƠN i PHIẾU ĐỀ NGHỊ ĐỀ TÀI LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ii NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN iv NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA CÁN BỘ PHẢN BIỆN vi MỤC LỤC viii DANH SÁCH HÌNH VÀ SƠ ĐỒ xv PHẦN MỘT: GIỚI THIỆU CHUNG 1 PHẦN HAI: LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 4 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ DẦU NHỜN 5 I. Khái niệm 5 II. Lịch sử phát triển của dầu nhờn 5 III. Công dụng của dầu nhờn 6 III.1. Bôi trơn máy 6 III.2. Chống ăn mòn kim loại 6 III.3. Làm mát máy 7 III.4. Làm kín máy 8 III.5. Làm sạch máy 9 III.5. Chức năng bảo vệ bề mặt 9 IV. Thành phần của dầu nhờn 9 IV.1. Dầu gốc chế biến từ dầu mỏ 10 IV.1.1. Thành phần hydrocacbon của dầu gốc 10 IV.2. Dầu nhờn tổng hợp 11 IV.2.1. Nhóm hydrocacbon tổng hợp 12 IV.2.2. Nhóm các este hữu cơ 12 IV.2.3. Nhóm este photphat 13 IV.2.4. Nhóm polyalkyl glycol 13 V. Phân loại dầu nhờn 14 V.1. Phân loại theo độ nhớt 14 V.2. Phân loại theo tính năng 15 viiiMục lục V.3. Phân loại theo ý nghĩa sử dụng 15 VI. Các chỉ tiêu chất lượng của dầu nhờn 16 VI.1. Khối lượng riêng và tỉ trọng 16 VI.2. Màu sắc của dầu nhờn 16 VI.3. Độ nhớt của dầu nhờn 17 VI.4. Chỉ số độ nhớt 17 VI.5. Tính bay hơi của dầu nhờn 17 VI.6. Tính bảo vệ kim loại của dầu nhờn 17 VI.7. Độ sạch của dầu nhờn 19 VI.8. Độ ổn định oxi hóa 19 VI.9. Tính tạo bọt của dầu bôi trơn 19 VI.10. Tính tạo nhũ và tính tách nhũ của dầu bôi trơn 19 VII. Công nghệ sản xuất dầu nhờn gốc từ mazut 20 VII.1. Giới thiệu về mazut 20 VII.2. Quy trình công nghệ sản xuất dầu nhờn gốc từ mazut 21 VII.2.1. Chưng cất chân không 21 VIII.2.2. Các quá trình trích ly, chiết tách bằng dung môi 21 VII.2.3. Quá trình tách sáp 21 VII.2.4. Quá trình làm sạch bằng hidro 21 CHƯƠNG II: DẦU NHỜN SINH HỌC 23 I. Khái niệm 23 II. Ưu điểm và nhược điểm của dầu nhờn sinh học 23 II.1. Ưu điểm 23 II.2. Nhược điểm 24 III. Vấn đề sử dụng và nghiên cứu dầu nhờn sinh học trong và ngoài nước .24 CHƯƠNG III: GIỚI THIỆU VỀ CÁ BASA VÀ PHƯƠNG PHÁP TRANSESTER HÓA 26 I. Giới thiệu về cá basa và thành phần hóa học của dầu mỡ 26 I.1. Các đặc điểm chính của cá basa 26 I.2. Thành phần hóa học của dầu mỡ 27 I.3. Các loại axit béo trong mỡ cá basa 28 I.4. Ứng dụng của mỡ cá basa 29 ixMục lục II. Phương pháp transester hóa dầu mỡ 30 II.1. Các loại xúc tác dùng trong phản ứng transester hóa 32 II.1.1. Sử dụng xúc tác axit 32 II.1.2. Sử dụng xúc tác bazơ 32 II.1.3. Sử dụng xúc tác enzym 34 II.1.4. Sử dụng xúc tác zeolit 34 PHẦN BA: THỰC NGHIỆM 35 CHƯƠNG I: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 36 I. Nội dung nghiên cứu 36 II. Phương pháp nghiên cứu 38 II.1. Cơ sở để dự đoán các vết xuất hiện trên bảng mỏng 38 CHƯƠNG II: PHẦN THỰC NGHIỆM 40 I. Hóa chất, thiết bị và dụng cụ nghiên cứu 40 I.1. Hóa chất 40 I.2. Thiết bị và dụng cụ 40 II. Điều chế metyl este của các axit béo 40 II.1. Chuẩn bị nguyên liệu 40 II.2. Xử lý sơ bộ nguyên liệu 41 II.3. Đánh giá chất lượng nguyên liệu 41 II.3.1. Chỉ số axit 41 II.3.2. Chỉ số xà phòng 42 II.3.3. Chỉ số iod 43 II.3.4. Kết quả xác định một số chỉ tiêu chất lượng 44 II.4. Điều chế metyl este của các axit béo 44 III. Điều chế dầu nhờn sinh học 47 III.1. Quá trình thực hiện 47 III.2. Kết quả khảo sát 49 III.2.1. Khảo sát tỉ lệ mol 49 III.2.2. Khảo sát lượng xúc tác 50 III.2.3. Khảo sát nhiệt độ 51 III.2.4. Khảo sát thời gian 52 III.3. Tổng hợp dầu nhờn có sự hỗ trợ của vi sóng 53 III.4. Phân tích thành phần sản phẩm 54 PHẦN BỐN: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 55 TÀI LIỆU THAM KHẢO 58 PHẦN PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY