Nghiên Cứu Sử Dụng Urê Xử Lý Calcium Trong Nước Rỉ Rác

Lời Mở Đầu Ngày nay, cùng với sự phát triển của đất nước thì vấn đề môi trường cũng đang rất được quan tâm đến, đặc biệt là rác thải do các hoạt động sản xuất, buôn bán của con người . Hầu hết rác thải ở nước ta nói chung và ở khu vực Thành Phố Hồ Chí Minh nói riêng đều chưa có sự phân loại tại nguồn. Do đó gây rất nhiều khó khăn trong quản lý và xử lý. Hiện nay, việc xử lý rác thải bằng cách chôn lấp hợp vệ sinh được coi là biện pháp hữu dụng, bởi tính kinh tế cao và không làm ô nhiễm môi trường do mùi hôi gây ra. Tuy nhiên, lượng nước rỉ ra từ bãi chôn lấp rác đã gây những tác động môi trường nghiêm trọng liên quan đến sức khỏe con người. Trước vấn đề này thì nhiều phương pháp công nghệ trong và ngoài nước được đề ra và áp dụng xử lý. Trong các biện pháp công nghệ đưa ra xử lý thì biện pháp xử lý sinh học kỵ khí được xem là nỗi trội bởi chi phí không cao, ít sinh ra bùn mà hiệu quả xử lý cao hơn những phương pháp khác. Nhưng do bởi tính chất nước rỉ rác vô cùng phức tạp, hàm lượng thành phần các chất ô nhiễm luôn ở mức báo động, đặc biệt là hàm lượng Canxi trong nước rỉ rác rất cao, đã gây ảnh hưởng xấu đến quá trình xử lý. Các thiết bị kỵ khí sau khi hoạt động một thời gian đã bị tê liệt bởi hiện tượng vôi hóa xuất hiện thành những tảng lớn, làm cho hiệu quả xử lý suy giảm đáng kể. Chính vì điều này cần phải có biện pháp xử lý thích hợp để loại bỏ thành phần ô nhiễm này trước khi vào các công trình xử lý tiếp theo. Urê là một hợp chất có khả năng xử lý Canxi trong nước thải, bản thân nó có nhiều ứng dụng quan trọng phục vụ trong đời sống xã hội. Tuy nhiên việc sử dụng nó như thế nào trong xử lý môi trường, đặc biệt là trong xử lý nước tải nói chung và nước rỉ rác nói riêng là điều cần phải nghiên cứu đến. Nghiên Cứu Sử Dụng Urê Xử Lý Calcium Trong Nước Rỉ Rác MỤC LỤC Trang Lời cảm ơn Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt a Danh mục các hình vẽ, đồ thị b Danh sách các bảng biểu c Lời mở đầu 1 CHƯƠNG 1 MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết của đề tài . 3 1.2 Mục tiêu của đề tài 4 1.3 Phạm vi và đối tượng nghiên cứu 4 1.3.1 Phạm vi nghiên cứu . 4 1.3.2 Đối tượng nghiên cứu . 5 1.4 Nội dung nghiên cứu . 5 1.5 Phương pháp nghiên cứu 5 1.5.1 Nghiên cứu lý thuyết 5 1.5.2 Nghiên cứu thực nghiệm 6 1.6 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài . 6 1.6.1 Ý nghĩa khoa học 6 1.6.2 Ý nghĩa thực tiễn . 7 CHƯƠNG 2 TỔNG QUAN 2.1 Nguồn gốc, thành phần và tính chất của nước rỉ rác . 9 2.1.1 Nguồn gốc nước rỉ rác . 9 2.1.2 Thành phần và tính chất nước rỉ rác . 10 2.1.3 Thu gom, các hình thức xử lý nước rỉ rác . 18 2.1.3.1 Xử lý nước rỉ rác theo phương pháp đơn giản . 19 2.1.3.2 Xử Lý để đưa vào hệ thống cống rảnh đô thị . 20 2.1.3.3 Xử lý để thải ra nguồn tiếp nhận tự nhiên 22 2.1.3.3.1 Các quá trình sinh học . 22 2.1.3.3.2 Các quá trình hóa lý . 23 2.1.3.3.3 Các quá trình hóa học 26 2.2 Hiện trạng ô nhiễm môi trường do nước rỉ rác và các phương pháp xử lý . 27 2.2.1 Bãi chôn lấp rác Gò Cát . 27 2.2.2 Bãi chôn lấp rác Phước Hiệp . 29 2.2.3 Bãi chôn lấp rác Đông Thạnh 29 2.2.3.1 Giới thiệu chung . 29 2.2.3.2 Một số phương án xử lý nước rỉ rác từ bãi rác Đông Thạnh 31 2.2.3.2.1 Phương án của trung tâm bảo vệ môi trường ( EPC)- 1996 31 . 2.2.3.2.2 Phương án của Công Ty Cổ Phần An Sinh (ASC) 33 2.2.3.2.3 Phương án của Công Ty TNHH Đức Lâm 35 2.2.3.2.4 Phương án của Liên Hiệp Khoa Học Sản Xuất Công Nghiệp . 36 2.2.4 Một số công nghệ xử lý nước rỉ rác . 36 2.2.5 Phân tích đánh giá các công nghệ xử lý . 43 2.2.6 Nguồn gốc, độc tính của Canxi và các phương pháp xử lý Canxi trong nước rỉ rác hiện nay 44 2.2.6.1 Nguồn gốc Canxi trong nước rỉ rác 44 2.2.6.2 Độc tính Canxi . 45 2.2.6.3 Các phương pháp xử lý Canxi hiện nay trong nước rỉ rác . 47 2.2.6.3.1 Trên thế giới 47 2.2.6.3.2 Trong nước . 47 CHƯƠNG 3 CƠ SỞ LỰA CHỌN URÊ CHO XỬ LÝ CANXI TRONG NƯỚC RỈ RÁC 3.1 Giới thiệu phương pháp lựa chọn . 50 3.1.1 Phương án lựa chọn . 50 3.1.2 Cơ sở lựa chọn phương pháp xử lý bằng Urê . 50 3.2 Giới thiệu về Urê, cơ chế xử lý Canxi bằng Urê 51 3.2.1 Giới thiệu chung . 51 3.2.2 Công thức cấu tạo . 52 3.2.3 Vai trò và ứng dụng của Urê 52 3.2.3.1 Sử dụng trong công nghiệp . 52 3.2.3.2 Trong phòng thí nghiệm 53 3.2.3.3 Trong Y học 53 3.2.3.4 Trong nuôi trồng thủy sản 55 3.2.3.5 Trong xử lý môi trường . 55 3.2.4 Cơ chế xử lý 55 3.3 Phương án xử lý Canxi bằng Urê . 56 CHƯƠNG 4 NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM 4.1 Phân tích lựa chọn mô hình thí ngiệm . 58 4.2 Đối tượng lấy mẫu 60 4.2.1 Cơ sở lựa chọn địa điểm lấy mẫu 60 4.2.2 Lấy mẫu 61 4.3 Giới thiệu thực nghiệm . 61 4.4 Mục đích thực nghiệm 61 4.5 Nội dung thực nghiệm 62 4.5.1 Thí ngiệm 1: Đánh giá khả năng xử lý Ca của Urê và ảnh hưởng của liều lượng Urê đến hiệu quả xử lý 62 4.5.1.1 Mục đích thí nghiệm . 62 4.5.1.2 Vật liệu và phương pháp thí nghiệm . 62 4.5.1.3 Tiến hành thí nghiệm . 63 4.5.1.4 Thảo luận kết quả thí nghiệm 1 . 66 4.5.2 Thí nghiệm 2: Đánh giá ảnh hưởng của yếu tố thời gian ( HTR) đến hiệu quả xử lý Ca trong nước rỉ rác. 67 4.5.2.1 Mục đích thí nghiệm . 67 4.5.2.2 Vật liệu và phương pháp thí nghiệm . 67 4.5.2.3 Tiến hành thí nghiệm . 67 4.5.2.4 Thảo luận kết quả thí nghiệm 2 . 70 4.5.3 Thí nghiệm 3: Đánh giá ảnh hưởng của hai yếu tố nồng độ Urê và thời gian lưu thủy lực đến hiệu quả xử lý Canxi 70 4.5.3.1 Mục đích thực nghiệm 70 4.5.3.2 Vật liệu và phương pháp thí nghiệm 70 4.5.3.3 Tiến hành thí nghiệm 71 4.5.3.4 Thảo luận kết quả thí nghiệm 3 . 73 CHƯƠNG 5 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 5.1 Nhận xét kết quả thực nghiệm . 76 5.2 Khả năng áp dụng xử lý . 77 5.2 Kiến nghị và đề xuất xử lý 77

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY