Nghiên cứu quy trình điều chỉnh quy hoạch sửdụng đất xã Tân Quới giai đoạn 2008 - 2010 và đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch của xã đến năm 2007

- Đất tôn giáo tín ngưỡng: cao hơn quy hoạch được duyệt 0,48 ha. - Đất nghĩa trang nghĩa địa: thấp hơn so với quy hoạch được duyệt 1,43ha, trong kỳ điều chỉnh quy hoạch đất nghĩa địa giảm chuyển sang đất khác cao hơn so với đất nghĩa địa giảm trong quy hoạch được duyệt. - Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng: cao hơn so với quy hoạch được duyệt 3,05 ha. Do trong kỳ kế hoạch đất sông rạch giảm chuyển sang đất sản xuất kinh doanh dịch vụ và nhóm đất có mục đích công cộng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY